werkgroep normeringwerkgroep stand der techniekwerkgroep ziekteverzuimOverzicht werkzaamheden werkgroep Stand der Techniek
Deze werkgroep heeft veel onderwerpen de revue laten passeren, o.a. ten aanzien van opleidingen, eindtermen, etc. Ook is een belangrijke stap gezet om te komen tot een standaard formulier voor het melden van ongevallen. Momenteel wordt binnen de sector informatie verzameld over allerlei onderwerpen om tegemoet te komen aan de doelstelling: “beschikbare kennis inventariseren en ter beschikking brengen van het Kenniscentrum”.
De volgende onderwerpen staan of komen op de agenda: ongevallenregistratie / inventariseren van arbo-gerelateerde opleidingen binnen de sector / ontruimingsinstructies / tiltrainingen. De werkgroepsleden gaan in hun omgeving de beschikbare informatie genereren.