Verbrandingsmotoren in toneelruimten

In gesloten ruimtes, en podia worden in het kader van de wetgeving als zodanig gekenmerkt, mogen verbrandingsmotoren slechts gedurende korte tijd in werking zijn. Moeten verbrandingsmotoren om bijzondere productionele redenen langer in werking zijn, dan is dit alleen toelaatbaar wanneer de uitlaatgassen rechtstreeks naar buiten worden afgevoerd. Bovendien is de aanwezigheid vereist van voor vloeistofbranden geschikte handblusmiddelen.

Om de vuurbelasting zo gering mogelijk te houden, dient de hoeveelheid brandstof in de tank tot het hoogst noodzakelijke te worden beperkt.

Dieseluitlaatgassen bevatten roetdeeltjes met zogenaamde PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Deze roetdeeltjes vallen onder de regelgeving van kankerverwekkende stoffen; een aantal PAK’s is namelijk kankerverwekkend. Blootstelling aan dieselrook is derhalve verboden. Gebruik van dieselvoertuigen is dus niet toegestaan.

 

Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met zorg is samengesteld en de Stichting Arbo en Podiumkunsten de informatie steeds actueel tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. de Stichting Arbo en Podiumkunsten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van het materiaal van deze website. Tevens is de Stichting Arbo en Podiumkunsten niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt gelinkt.