Inleiding
Onder psychosociale arbeidsbelasting wordt feitelijk verstaan: alle belastende factoren in het werk die tot stress kunnen leiden. Binnen het kader van de Arbowet worden de volgende onderwerpen onder psychosociale arbeidsbelasting geschaard:

  1. agressie
  2. geweld
  3. seksuele intimidatie
  4. pesten
  5. werkdruk, -stress
  6. discriminatie

Al enige jaren is een derde deel van het verzuim toe te schrijven aan psychische problemen en/of psychische klachten! Niets menselijks is ook de podiummedewerker vreemd. Van deze onderwerpen kan dus niet worden uitgesloten dat het in de podiumsector aan de orde is. In deze arbocatalogus wordt echter uitsluitend aandacht besteed aan het onderwerp:

  1. Werkdruk (en werkstress).

Werkdruk is een hot item in de podiumsector. De aard van de activiteiten in onze sector zorgt er voor dat men geregeld het gevoel heeft ‘te worden geleefd’ (“Om kwart over 8 moet het doek op”). Daarnaast zorgt de (over het algemeen zeer) grote betrokkenheid van de medewerkers er voor dat men vaak veel van zichzelf geeft.

Sommige (ook negatieve) randverschijnselen zijn inderdaad inherent aan de manier van werken in onze sector. We moeten niet de illusie hebben dat we die allemaal kunnen elimineren. Wel moeten we ervan uitgaan dat op diverse terreinen nog verbetering mogelijk is, zoals: communicatie tussen de samenwerkende partijen, overlegvormen, etc. ‘Communicatie’ is een punt dat vaak wordt genoemd als verbeterpunt in onze sector. Overigens is onze sector daarin niet uniek. Er zijn diverse mogelijkheden om de communicatie te verbeteren. Een belangrijke basis wordt gelegd als er sprake is van structureel werkoverleg, evaluatie van processen en een goede structuur van jaarlijkse functioneringsgesprekken. Deze punten komen in deze catalogus nadrukkelijk aan de orde.

De catalogus is als pdf te downloaden via Arbocatalogus2013_PSA_Hoogte_FX_Werkgevers