Stichting Arbo & Podiumkunsten

Stichting Arbo & Podiumkunsten is de formele naam van de opvolger van de oude stichting Arbopodium. Het bestuur heeft besloten om onder de naam ‘Arbopodium’ naar buiten te blijven treden voor de herkenbaarheid.
In 2021 is de samenstelling van het bestuur gewijzigd en zijn de statuten hierop aangepast. Vanaf dat moment vertegenwoordigt de stichting zowel de werkgevers, als werknemers in de podiumkunsten branche.

Het doel van de stichting is het -op branche niveau- bevorderen van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden binnen de gehele Podiumkunsten sector. De stichting onderhoudt ook contact met overheden, zoals bijvoorbeeld de Arbeidsinspectie.

De activiteiten zijn gericht op theater (producties en locaties), poppodia, evenementen en festivals. Belangrijke instrumenten zijn: het beheer van de ‘Arbocatalogus Podiumkunsten’ en de ‘PodiumRie’. Daarnaast wordt op de website www.Arbopodium.nl informatie verstrekt over alle relevante Arbo-zaken.

Het bestuur van de stichting bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende koepelorganisaties en bestrijkt daarmee een groot deel van de branche:

  • VVEM (Vereniging Van Evenementen Makers)
  • NAPK (Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten)
  • VNPF (Vereniging van Nederlandse Poppodia en -Festivals)
  • Kunstenbond
  • VSCD (Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties)
  • VVTP (Vereniging van Vrije Theater Producenten)

Het bestuur komt regelmatig, maar minimaal 1x per kwartaal bij elkaar.

De stichting onderhoudt ook nauw contact met de volgende, niet aangesloten, organisaties:

  • CLC-VECTA (Vereniging van organisatoren van Evenementen, Concerten en Theater Activiteiten)
  • VPT (Vereniging voor Podiumtechnologie)
  • OSAT (Overleg Scholing Arbeidsmarkt Theatertechniek)

Voor het secretariaat, de uitvoering van projecten en inhoudelijke advisering maakt de stichting gebruik van Peter van Eick, Van Eick HR Projectmanagement en Xander ten Dolle, OTL, Veiligheidskundige en Arbodeskundige.

De stichting is te bereiken via secretariaat@arbopodium.nl
De stichting heeft geen fysiek adres, maar wel een postadres.

Adresgegevens:

Stichting Arbo & Podiumkunsten
p/a Oude Mereveldseweg 2, 3992 LW Houten
Postbus 85391, 3508 AJ Utrecht
secretariaat@arbopodium.nl
www.arbopodium.nl

VVEM (Vereniging Van Evenementen Makers)
secretariaat VVEM
Stephensonweg 14
4207 HB Gorinchem
info@vvem.nl
www.vvem.nl

NAPK (Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten)
Piet Heinkade 5
1019 BR AMSTERDAM
info@napk.nl
www.napk.nl

VNPF (Vereniging van Nederlandse Poppodia en -Festivals)
Bataviastraat 24 unit 1.13
1095 ET Amsterdam
info@vnpf.nl
www.vnp.nl

Kunstenbond
Oostenburgervoorstraat 152
1018 MR Amsterdam
info@kunstenbond.nl
www.kunstenbond.nl

VSCD (Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties)
Lucasbolwerk 11
3512 EH Utrecht
info@vscd.nl
www.vscd.nl

VVTP (Vereniging van Vrije Theater Producenten)
Zeeburgerdijk 84
1094 AG Amsterdam
info@vvtp.com
www.vvtp.com

De stichting Arbo en Podiumkunsten houdt ook contact met de volgende, niet aangesloten koepelorganisaties:

CLC-VECTA (Vereniging van organisatoren van Evenementen, Concerten en Theater Activiteiten)
De Corridor 5C
3621 ZA Breukelen
info@clcvecta.nl
www.clcvecta.nl

VPT (Vereniging voor Podiumtechnologie)
Noorderweg 2 J
1221 AA Hilversum
info@vpt.nl

OSAT (Overleg Scholing Arbeidsmarkt Theatertechniek)
info@osat.nl
www.osat.nl

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen