(dit artikel is aangepast aan de wijzigingen in de Arbowet per 1-1-2007)

Inleiding:
In de entertainmentindustrie wordt structureel gebruik gemaakt van beweegbare bruggen. Deze bruggen worden specifiek voor deze branche ontworpen. Om tot een richtlijn voor beweegbare bruggen te komen, heeft de Vereniging van Podiumtechnologie, in deze vertegenwoordigd door haar Commissie van Aanbevelingen voor Veiligheid in het Theater, het initiatief genomen hiervoor een richtlijn op te stellen. De Commissie van Aanbevelingen is daarvoor destijds uitgebreid met andere belanghebbenden in de entertainmentindustrie, zoals theatertechnisch adviseurs, fabrikanten, keurende instanties en gebruikers. Deze norm N3 met bijbehorende brancherichtlijn T3 is in 2002 gepubliceerd door Stichting ArboPodium.

Norm 3 / brancherichtlijn T3 voor Verticaal beweegbare bruggen:
Norm 3 is een samenvatting van de uitgebreide brancherichtlijn T3, waarin alle relevante wettelijke bepalingen zijn opgenomen. De richtlijn geeft gedetailleerde aanwijzingen voor de constructie, mechanische inrichting, de elektrische en/of hydraulische inrichting, het gebruik en de beproeving, inspectie, keuring en het onderhoud. De aanwijzingen zijn niet van toepassing op het vervoer van personen.

Het doel van de norm is het veilig construeren, ophangen, inrichten en gebruiken van verticaal beweegbare bruggen in de entertainmentindustrie ( = elke natuurlijke of rechtspersoon die producten of faciliteiten levert ten behoeve van de culturele- of amusementssector). Norm 3 is vooral van belang voor nieuwe theaters of theaters waar wordt verbouwd. Norm 3 / T3 is een door de podiumsector zelf opgestelde norm. Dergelijke normen over sectorspecifieke processen of middelen (te zien als praktijkrichtlijn) worden door de overheid gehanteerd als referentiekader, o.a. bij handhaving.

Verticaal beweegbare bruggen die vóór 1 september 2002 in gebruik zijn of worden genomen dienden vóór 1 maart 2007 aan de hierboven genoemde norm te voldoen.

De volledige tekst van Norm 3 vindt u hier .

De volledige tekst van Brancherichtlijn T3 vindt u hier .

N.B.: Brancherichtlijn T3 is gepubliceerd in 2002, gebaseerd op de toen geldende wetgeving en normering.

Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met zorg is samengesteld en de Stichting Arbo en Podiumkunsten de informatie steeds actueel tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. de Stichting Arbo en Podiumkunsten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van het materiaal van deze website. Tevens is de Stichting Arbo en Podiumkunsten niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt gelinkt.