Arbocoördinator / preventiemedewerker

Artikel: Succesvol Arbobeleid
Artikel: Goed Arbobeleid is geïntegreerd beleid
Artikel: De arbocoördinator: wil, weg en wet
Artikel: De taken van de arbocoördinator
Artikel: Taakverdeling in en om de organisatie
Artikel: Positie en opleidingen van arbocoördinatoren
Artikel: Arbo-opleiding en de praktijk van de podiumtechnicus
Serie: Op zoek naar de arbocoördinator 1, Rob Roos, Theater aan de Schie
Serie: Op zoek naar de arbocoördinator 2, Walter van Elteren, Theatercompagnie
Serie: Op zoek naar de arbocoördinator 3, Robert Vonkeman, Noord Nederlands Toneel
Serie: Op zoek naar de arbocoördinator 4, Ton Driessen, Wetten van Kepler
Serie: Op zoek naar de arbocoördinator 5, Chris Gorissen, Het Vervolg
Serie: Op zoek naar de arbocoördinator 6, Johan van der Kooy, De Paardenkathedraal
AanstellingskeuringArbobeleid in de organisatieArbocoördinator en preventiemedewerkerPlan van AanpakProductie risico inventarisatie & evaluatie (PRI&E)Risico inventarisatie & evaluatie (RI&E)Samenwerkende werkgeversVoorlichting en onderrichtWerkdruk

Al jarenlang kennen we in Nederland de functie van arbocoördinator. Per 1 juli 2005 is door een wijziging in de wetgeving de functie van preventiemedewerker geïntroduceerd (minimaal één per organisatie). Ook in de nieuwe arbowet van 2007 is de preventiemedewerker vrijwel ongewijzigd opgenomen. Feitelijk is die preventiemedewerker niets anders dan een arbocoördinator. Dus als er in de organisatie al een arbocoördinator is dan kan deze zonder meer tot preventiemedewerker worden benoemd. Er is wel een verschil: de ‘arbocoördinator’ werd in de arbowetgeving nergens genoemd. De preventiemedewerker is een wettelijk geregelde functie.

In bedrijven met minder dan 25 werknemers mag de werkgever zelf de taak van preventiemedewerker op zich nemen.

Een arbocoördinator / preventiemedewerker is belast met de coördinatie en bewaking van het arbobeleid, de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf. Daar wordt hij/zij dan ook verantwoordelijk voor gesteld. De eindverantwoordelijkheid voor het arbobeleid blijft bij de directie.

Wat moet een preventiemedewerker doen en weten?

De preventiemedewerker houdt zich bezig met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Hij of zij moet dus kennis hebben van de arbo-risico’s binnen het bedrijf. Die worden helder op basis van de RI&E en het Plan van Aanpak.
De taken van een preventiemedewerker bestaan bijvoorbeeld uit:
– voorlichten over risico’s;
– het bewaken van het juiste gebruik van beschermingsmiddelen;
– aanspreekpunt voor vragen over veiligheid en gezondheid;
– meewerken aan het opstellen van de RI&E;
– overleg met directie en personeelsvertegenwoordiging over arbozaken;

De preventiemedewerker hoeft geen algemene cursus te volgen, zolang hij of zij maar over de specifieke kennis van arborisico’s beschikt die voor het bedrijf relevant is. Over het deskundigheidsniveau van de preventiemedewerker(s) wordt geadviseerd door een gecertificeerde deskundige in het kader van zijn toetsing van de RI&E. Hoe de werkgever dat advies verwerkt is onderwerp van instemmingsrecht van de medezeggenschap (ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging).

En uiteraard moet de preventiemedewerker geschikt (competent) zijn voor de functie:
– ‘helicopterview’;
– kennis hebben van de (branche-)instrumenten, zoals de Digi-Rie;
– draagvlak creëren;
– contacten met partijen die ontbrekende kennis of expertise kunnen leveren;

Randvoorwaarden:

Een arbocoördinator / preventiemedewerker kan alleen maar zijn rol uitvoeren als hij hier voldoende tijd voor heeft. De hoeveelheid tijd is afhankelijk van de bedrijfsgrootte, maar ook van de hoeveelheid risico’s, de ernst van de risico’s en de complexiteit van de risico’s.