PodiumRIE 2024 Flyer en informatie

Arbo-A5-Flyer#6 DEF

PodiumRIE is van start gegaan.

In een goed gevulde Globe tijdens CUE 2024 in Ahoy gaf Willem Westermann van stichting Arbo en Podiumkunsten op maandag 15 januari het startschot voor de nieuwe PodiumRIE. “We zijn trots dat het de projectgroep is gelukt om in een paar maanden tijd de nieuwe software in te richten”, vertelde Willem de aanwezigen. Xander ten Dolle, de veiligheidskundige van de stichting, legde uit wat de verbeteringen zijn. “De PodiumRIE bestaat nu uit meerdere modules en is gericht op de brede entertainmentbranche. Niet alleen voor theater, maar ook voor evenementen en festivals en voor kunsteducatie. Ze is met name handig voor de vele kleine werkgevers met minder dan 25 werknemers. Die hebben al voldoende aan de ingevulde PodiumRIE en het Plan van Aanpak”. Projectleider Peter van Eick vertelde dat vanaf vandaag de PodiumRIE door elke podiumorganisatie kan worden gebruikt en hij moedigt iedereen aan een kijkje te nemen.

In februari worden online sessies georganiseerd, waarin opmerkingen en tips kunnen worden besproken die gebruikers via de mail hebben ingebracht. “Zo ontwikkelen we samen de PodiumRIE”, vertelde Xander. “En zo blijven we de stand der techniek volgen.”

PodiumRIE is van start gegaan

In een goed gevulde Globe tijdens Cue 2024 in Ahoy gaf Willem Westermann van stichting Arbo en Podiumkunsten op maandag 15 januari het startschot voor de nieuwe PodiumRIE. “We zijn trots dat het de projectgroep is gelukt om in een paar maanden tijd de nieuwe software in te richten”, vertelde Willem de aanwezigen. Xander ten Dolle, de veiligheidskundige van de stichting, legde uit wat de nieuwe RIE inhoudt. De PodiumRIE bestaat nu uit meerdere modules en is gericht op de brede entertainmentbranche. Niet alleen theater, maar ook voor evenementen, festivals en kunsteducatie. Ze is met name handig voor de vele kleine werkgevers met minder dan 25 werknemers. Die hebben al voldoende aan de ingevulde PodiumRIE en het Plan van Aanpak. Projectleider Peter van Eick vertelde dat vanaf vandaag de PodiumRIE door elke podiumorganisatie kan worden gebruikt en hij moedigt iedereen aan een kijkje te nemen.

In februari worden online sessies georganiseerd, waarin opmerkingen en tips kunnen worden besproken die gebruikers via de mail hebben ingebracht. “Zo ontwikkelen we samen de PodiumRIE”,  vertelde Xander. “En zo blijven we de stand der techniek volgen.”

Nieuwe PodiumRIE van start bij CUE 2024 op 15 januari a.s.

Op 15 januari 2024 onthult Stichting Arbo en Podiumkunsten de nieuwe PodiumRIE tijdens CUE 2024 in AHOY Rotterdam.

De oude is niet meer. Lang leve de nieuwe PodiumRIE
• Zoals u weet: een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E, of RIE) vormt de basis van het arbobeleid van elke organisatie. De RIE helpt om risico’s in kaart te brengen en die risico’s aan te pakken met de juiste maatregelen voor een veilige en gezonde werkplek. Het is voor elke organisatie verplicht om een RI&E te hebben.
• Speciaal voor onze sector is ooit een PodiumRIE ontwikkeld en onderhouden. Dit was een digitale assistent die ervoor zorgde dat u op het rechte pad bleef met de regels en voorschriften m.b.t. arbeidsomstandigheden.
• Omdat de software van de vorige PodiumRIE verliep en niet meer onderhouden zou worden, is er een nieuw instrumentarium voor naleving van Arboregels ontwikkeld, dat de oude software vervangt.

CUE 2024
• CUE is een driedaagse beurs en een belangwekkende ontmoetingsplaats voor professionals in de evenementenbranche en podiumkunsten en daarom de ideale plek om de vernieuwde PodiumRIE onder de aandacht van belanghebbenden in onze branche te brengen.
• Op maandag 15 januari (13:20 – 14:20) wordt tijdens CUE in de sessie Actualiteiten Arbeidsmarkt, rond 14.00 uur het startschot gegeven door Willem Westermann, voorzitter van de stichting Arbo en Podiumkunsten. Xander ten Dolle, die als veiligheidskundige nauw betrokken is bij de ontwikkeling van de nieuwe PodiumRIE geeft een toelichting op de inhoud van de PodiumRIE. In de Ronde Tafelsessie daarna gaan Peter van Eick (projectmanager ArboPodium) en Xander ten Dolle dieper in op de vernieuwingen en beantwoorden ze eventuele vragen.

Wat betekent dit voor u?
• Maakt u al gebruik van de PodiumRIE? Dan ontvangt u via e-mail in de week van 15 januari 2024 meer informatie over de toegang en het gebruik van de PodiumRIE.

Nieuwe RI&E maken?
• Vanaf 15 januari 2024 kunt u (of eigenlijk ‘moet u’) aan de slag en in de nieuwe PodiumRIE een nieuwe risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) aanmaken.
• Een belangrijke en ideale mogelijkheid om uw oude RI&E te actualiseren en kennis te maken met dit nieuwe, gebruiksvriendelijke instrumentarium voor risico-inventarisatie.

Maatwerk
• De keuze voor de software van de nieuwe PodiumRIE is gevallen op OiRA (ontwikkeld door het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk, EU-OSHA) en is een gebruiksvriendelijke, webapplicatie die kleine(re) organisaties kan helpen bij het opzetten van een stapsgewijs risicobeoordelingsproces.
• Het nieuwe instrumentarium is speciaal voor de evenementen en podiumbranche ingericht. De vragen en informatie passen bij de risico’s in de sector. Het instrument voldoet aan de meest recente beveiligingsvereisten en gebruikersgemak.
Er wordt gewerkt aan branche-erkenning zodat deze nieuwe PodiumRIE opnieuw als branche RI&E-instrument gebruikt kan worden. Er worden in januari/februari 2024 online workshops en online informatiemomenten georganiseerd. Informatie hierover volgt.

Stichting Arbo en Podiumkunsten
• De PodiumRIE 2024 is een van de hulpmiddelen die de stichting Arbo en Podiumkunsten onderhoudt en ter beschikking stelt om de sector te helpen bij het Arbobeleid.
• Naast de PodiumRIE is er het Arbohandboek Podiumkunsten, de Arbocatalogus, de website www.arbopodium.nl met kennis en advies en de helpdesk voor vragen over Arbozaken.

Tarief voor deelnemers
• Vanaf januari 2024 vraagt de stichting een bijdrage per kalenderjaar van € 185, – excl. btw voor het gebruik van alle diensten van de stichting Arbo en Podiumkunsten en het actueel houden van het RI&E instrument. Dit bedrag wordt per aangesloten organisatie geheven; er mogen meer gebruikers per organisatie zijn en het aantal RI&E’s dat gemaakt kan worden per organisatie is onbeperkt.

• Wilt u zich als nieuwe gebruiker aanmelden, of vragen stellen? Stuur een mail aan projectleider Peter van Eick via secretariaat@arbopodium.nl