Artikel: De dynamiek van de massa. Een kennismaking met Crowd Management
Artikel: Een goede voorbereiding, je hersens gebruiken en fit zijn
Artikel: “Alles is zeer streng geworden”

Crowd Control kan gezien worden als het voorkomen van rellen en het handhaven van de orde bij (zeer) grote groepen mensen.

Voor informatie en advies over veiligheidsaspecten bij evenementen kan men terecht bij de VVEM, de Vereniging van Evenementenmakers, www.vvem.nl. De VVEM geeft een handboek uit, waarin ook wordt ingegaan op veiligheidsaspecten rond evenementen: het “Handboek Evenementen Maken” (een losbladige uitgave, welke van updates voorzien zal worden). De eerste update is bij de aanschafprijs inbegrepen.

Nadere informatie: www.vvem.nl –> publicaties). Bestellen via het secretariaat van de VVEM:
Postbus 15059
3501 BB Utrecht
tel.: 0348 470711
fax.: 0348 470866
email handboek@vvem.nl

Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met zorg is samengesteld en de Stichting Arbo en Podiumkunsten de informatie steeds actueel tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. de Stichting Arbo en Podiumkunsten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van het materiaal van deze website. Tevens is de Stichting Arbo en Podiumkunsten niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt gelinkt.