Orkestbakken en podiumliften

In hoogte beweegbare orkestbakken zijn feitelijk hefinstallaties, en vallen daarmee ook onder de daarvoor geldende regelgeving. In dit artikel wordt kort ingegaan op de algmene regelgeving van hefinstallaties.

Aanduiding functies:

Op of bij de bedieningsorganen moet de functie daarvan zijn aangegeven. Ook moet het maximale gewicht worden aangegeven waarmee het hefvlak (statisch en dynamisch) mag worden belast. Het bedienend personeel dient op de hoogte te zijn van het juiste en veilige gebruik van de installatie. Daartoe dienen ook in de Nederlandse taal gestelde bedieningsvoorschriften aanwezig te zijn.

Om te voorkomen dat er tijdens de beweging van het hefvlak iets mis gaat, dient vanaf de plaats van bediening de baan van het hefvlak te kunnen worden overzien.

Er moet een vasthoudbediening worden toegepast, dat wil zeggen dat de bediening stopt als de bedieningsorganen worden losgelaten.

Bekneld raken, knelgevaar:

Opdat niemand bekneld kan raken onder het hefvlak dient deze ruimte te zijn afgesloten. Toegang moet slechts mogelijk zijn als de aandrijving is uitgeschakeld.

Als de vrije ruimte rondom het stijgende of dalende hefvlak minder is dan 0,50 m, dan dient een beveiliging tegen knelgevaar te zijn aangebracht (bijv. een contactlijst). Een dergelijke voorziening mag ontbreken als de rand van het hefvlak op minder dan 2 cm afstand vanaf een vlakke gesloten wand beweegt.

Niveauverschillen:

Teneinde gevaar van verstappen of struikelen tegen te gaan moet het hefvlak tegen wegzakken zijn geborgd als het zich op hetzelfde niveau bevindt als een vast betreedbaar vlak. Bij ongelijk niveau van aan elkaar grenzende betreedbare vlakken waarbij een beveiliging tegen het vallen van hoogte noodgedwongen ontbreekt, dienen maatregelen getroffen te zijn die het risico zo veel mogelijk beperken (bijv. door middel van een lichtlijst).

Beveiliging tegen onverhoeds dalen:

De installatie dient een voorziening te hebben die voorkomt dat het hefvlak onverhoeds kan dalen. Afhankelijk van de soort aandrijving kan dit een vangconstructie, een slangbreukbeveiliging of een slappe-kabelbeveiliging zijn.

Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met zorg is samengesteld en de Stichting Arbo en Podiumkunsten de informatie steeds actueel tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. de Stichting Arbo en Podiumkunsten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van het materiaal van deze website. Tevens is de Stichting Arbo en Podiumkunsten niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt gelinkt.