werkgroep normeringwerkgroep stand der techniekwerkgroep ziekteverzuim Overzicht werkzaamheden werkgroep Normering
De werkgroep normering heeft een groot aantal onderwerpen in portefeuille en veel zaken op stapel staan:.

– Norm 3 (beweegbare bruggen) is gereed. De Arbeidsinspectie zal de norm 3 echter alleen als richtlijn erkennen.

– Maximaal tilgewicht 25 kg: door de DOD is een protocol opgesteld voor uitzonderingen bij dansers. Dit wordt nu binnen de DOD afgestemd, waarna het voorstel door de werkgroep normering verder zal worden uitgewerkt.

– Naast tillen worden nu ook duw- en trekwerkzaamheden beoordeeld, alsmede het aangeven van gewichten op emballage. Mogelijk uiteindelijk leidend tot een norm. Met name de “stand der techniek” op dit vlak wordt uitgebreid onderzocht.

– Er wordt veel ontwikkeld aan de (P)RI&E en het ArboHandboek. De speciale website is actief. De koepels zal worden gevraagd om te normeren onderwerpen.

– Er zullen eindtermen ten behoeve van de binnen de sector te houden opleiding arbocoördinator worden opgesteld (of overgenomen van een bestaand profiel van TNO-Arbeid).