Website: Archief Hijstechniek Zichtlijnen
Website: Argh, Associatie van Riggers en Grounders in Holland

Hijsen van personen

Bij het hijsen van personen moet de takel voorzien zijn van een dubbele rem, of de persoon moet worden beschermd door middel van een tweevoudige ophanging. Zie over het hijsen van personen ook onder Vliegen.

Onderhoud

Zowel bij toneeltechnische installaties als bij hijsinstallaties moet het uitgangspunt zijn dat de (hijs)installaties en d hijsgereedschappen in een goede staat van onderhoud worden gehouden. Daartoe dient dit materiaal ten minste één maal per jaar door een op dit gebied deskundige instelling geïnspecteerd te worden. Geconstateerde slijtage, ondeugdelijke bevestigingen en materialen moeten hersteld dan wel vervangen worden.

Certificering

De gebruikte hijsgereedschappen dienen gecertificeerd te zijn, dat wil zeggen dat het materiaal een gegarandeerde breeksterkte heeft. Hijswerktuigen moeten na 1 januari 1995 voldoen aan de machine-richtlijn.

Staal

Staalkabel mag nooit worden geknoopt, aangezien dit de sterkte aanzienlijk beperkt. Staalkabelstroppen moeten worden afgekeurd bij kinken, beschadigingen, slijtplekken of eindverbindingsbeschadiging.

Gebruik van U-bout klemmen in eindverbindingen is voor hijsdoeleinden niet toegestaan.

Hijsbanden van kunststof

Hijsbanden van kunststofvezels mogen niet meer worden gebruikt als de mantel beschadigd is, of als de kerndraden zichtbaar zijn. Drie jaar na fabricage (datum op band) moeten zij worden beproefd. Hijsbanden mogen niet aan hoge temperaturen worden blootgesteld (bijvoorbeeld door de directe nabijheid van schijnwerpers).

Gebruiksfactor

Onder gebruiksfactor wordt verstaan de verhouding tussen de minimale breekkracht (de werkelijke breekkracht) en de maximale toelaatbare breekkracht van de staalkabel. Een gebruiksfactor van 10 wil zeggen, dat de maximaall toelaatbare trekkracht het tiende gedeelte bedraagt van de minimale breekkracht van de kabel.

Men moet zich er goed rekenschap van geven dat de gebruiksfactoren niet bedoeld zijn om te beoordelen of een situatie al dan niet aanvaardbaar is. Het is een reserve voor onvoorziene situaties zoals schoklast, slijtage, metaalmoeheid, en dergelijke. De kennis van gebruiksfactoren mag dus nooit leiden tot een soepele houding bij het overschrijden van de werkbelasting.

Te gebruiken gebruiksfactoren

NPR 8020-10:2006 nl Evenementen – Hijs- en heftechniek – Veiligheidsfactoren

Deze praktijkrichtlijn is van toepassing op het ontwerp en gebruik van hijs- en hefmiddelen, gereedschappen en constructies in vaste en tijdelijke hijs- en hefinstallaties binnen de evenementenindustrie. De praktijkrichtlijn is ook van toepassing op hijs- en hefmiddelen in hijs- en hefinstallaties ten behoeve van evenementen zoals deze voorkomen in gebouwen met een bijeenkomstfunctie volgens het Bouwbesluit, bijvoorbeeld discotheken, beurshallen, evenementenhallen. Deze praktijkrichtlijn beschrijft de te hanteren veiligheidsfactoren voor het ontwerp en gebruik. Onder evenementen worden verstaan alle activiteiten ten behoeve van recreatie en sport, kunstuitingen en vermaak of presentatie van producten in de ruimste zin van het woord.

Deze praktijkrichtlijn is te bestellen via: http://www2.nen.nl/nen/servlet/dispatcher.Dispatcher?id=BIBLIOGRAFISCHEGEGEVENS&contentID=226383

Meer informatie

VPT, “Trekkenwand en hulpmiddelen”.

Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met zorg is samengesteld en de Stichting Arbo en Podiumkunsten de informatie steeds actueel tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. de Stichting Arbo en Podiumkunsten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van het materiaal van deze website. Tevens is de Stichting Arbo en Podiumkunsten niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt gelinkt.