Nieuwe software vanaf 15 januari 2024 beschikbaar.

Met ingang van januari 2024 is de PodiumRIE vernieuwd en verbeterd. Alle belangrijke onderdelen voor het maken van de verplichte RI&E zijn aanwezig. Maar er wordt ook hard gewerkt aan uitbreiding en verdere verdieping van de RIE, zodat ook de veiligheid wordt beoordeeld van specifieke zaken die horen bij de podiumkunsten. Zo treft u bijvoorbeeld vragen aan over fysieke belasting bij dansers, of het gebruik van gevaarlijke stoffen bij Kap&Grime.

Met een RI&E zet u deze risico’s op een rij. Zo kunt u ze gericht aanpakken!
U heeft vast wel eens gehoord van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, ofwel RIE. Een RIE is eigenlijk twee dingen: een LIJST met alle (veiligheids- en gezondheids) risico’s in uw bedrijf, en een PLAN voor het oplossen ervan. Met die twee kunt u de risico’s voor uw personeel, vrijwilligers, gasten en de organisatie terugdringen.

De RIE is niet ingewikkeld.WEL VERPLICHT !
Ingewikkeld? Dat valt mee. U moet er gewoon even voor gaan zitten. Belangrijk is een RIE wél. Zo belangrijk dat de overheid de RIE via de Arbowet verplicht heeft gemaakt voor alle organisaties met personeel: De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert hier dan ook op.

Gebruik van een erkend branche RIE-instrument bespaart organisaties tijd én geld!
Het erkende branche RIE-instrument helpt bij de uitvoering van de RIE zonder dat het wiel uitgevonden moet worden. Daarnaast geld voor bedrijven met maximaal 25 werknemers die dit erkende RIE-instrument gebruiken, dat ze vrijstelling krijgen voor de RIE-toetsing. Dit scheelt tijd. En geld!

Een branche RIE-instrument verlaagt zo de drempels in kleine organisaties om met arbo aan de slag te gaan en vergroot het gemak voor grote organisaties..