Toetsing door een kerndeskundige

Indien u meer dan 25 medewerkers heeft moet uw risico inventarisatie en evaluatie samen met uw plan van aanpak getoetst worden door een gecertificeerde kerndeskundige. Maar ook als u niet verplicht bent om de de RIE te laten toetsen geeft het u wel een extra stuk onderbouwing dat u goed bezig bent met het arbeidsomstandighedenbeleid en geven wellicht nieuwe inzichten. Tijdens de toetsing van de RIE controleert de kerndeskundige of u alle risico’s gezien heeft en of deze een werkelijke afspiegeling zijn van de werkelijkheid. Uw documentatie word daarom theoretische en als het goed is in de praktijk gecontroleerd. Van deze toetsing ontvangt u een rapportage met de bevindingen, complimenten en aandachtspunten.

De Kerndeskundige

Een deskundige volgens artikel 2.7 van het Arbobesluit is:

  • Een bedrijfsarts
  • Een hogere veiligheidskundige
  • Een arbeidshygiënist of arbeids- en organisatiekundige

Kiest u bij de toetsing voor een deskundige met verstand van het werkveld. Hoe beter de toetsing wordt uitgevoerd hoe functioneler uw RIE en PVA zullen zijn.

Mocht u meer informatie wensen over een toetsing en wat hierbij komt kijken kunt u contact opnemen met Xander ten Dolle