Belichtingsinstallaties dienen conform de voorschriften te worden aangelegd, bediend en onderhouden. Met de omgang en het onderhoud van elektrotechnische installaties mogen alleen deskundige personen worden belast. De installatie moet jaarlijks door een deskundige worden geïnspecteerd.

Belichtingsarmaturen moeten altijd van een extra beveiliging tegen om- en afvallen worden voorzien, deze beveiliging moet uit niet-brandbaar materiaal bestaan. De kwaliteit van de uitvoering van schijnwerpers dient te voldoen aan de norm NEN-EN-IEC 60598. Voorts dienen schijnwerpers te zijn voorzien van een typeplaatje met relevante gegevens.

Schijnwerperstatieven dienen tegen omvallen te worden beveiligd.

Kleurfilters moeten zijn vervaardigd uit niet-brandbaar materiaal.

Belichtingsarmaturen moeten zo ver van brandbaar materiaal zijn verwijderd dat dit noch door stralings- noch door convectiewarmte kan ontbranden.

In vergader- en publieksruimten mag een vaste lichtregelinstallatie slechts dan worden opgesteld wanneer er alleen stuurstroom van de lichtregelgedeelten door wordt geschakeld.

De temperatuur in lichtregieruimten kan soms hoog oplopen door de vaak grote hoeveelheid warmteproducerende apparatuur. Als daar bij het ontwerp geen rekening mee is gehouden kan een mobiele airco-unit verbetering in de situatie brengen.

Bij het werken met computergestuurde lichtinstallaties wordt vaak langdurig met beeldschermen gewerkt. Bij “Beeldschermwerk” vindt u enige informatie over de regels rond het gebruik van beeldschermen.

Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met zorg is samengesteld en de Stichting Arbo en Podiumkunsten de informatie steeds actueel tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. de Stichting Arbo en Podiumkunsten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van het materiaal van deze website. Tevens is de Stichting Arbo en Podiumkunsten niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt gelinkt.