De inhoud van deze website is (waar relevant) aangepast aan de laatste wijzigingen in de Arbowet die per 1-1-2007 is gewijzigd.

Inzichten en wetgeving rondom arbeidsomstandigheden zijn de laatste jaren fors in beweging. Zo is per 1 januari 2007 de laatste wijziging van de arbowet van kracht geworden. In deze nieuwe arbowet wordt meer ruimte gelaten aan sociale partners voor het invullen van de zorg voor arbeidsomstandigheden in de eigen branche of bedrijf.

In deze rubrieken vindt u algemene en specifieke arbo-informatie. Algemene informatie over wetgeving en beleid vindt u onder “Arbowetgeving en beleid“; aanvullende informatie vindt u in “Arbo in de organisatie“. Specifieke informatie over arbo-onderwerpen vindt u in “Arbo in de praktijk “.