Ten aanzien van de veiligheid en de gezondheid van het personeel op het toneel geldt dat die in belangrijke mate wordt beïnvloed door de activiteiten die er op het toneel plaats vinden: opbouw, voorstelling, afbouw, repetitie, etc.
Onderstaande aandachtspunten hebben geen betrekking op voorstellingen (en activiteiten er om heen), maar puur op het fysieke toneel.

Stof/biologische belasting

Op en rond het toneel zijn veel stofbronnen, zoals luiken en kabelgoten, die periodiek gereinigd moeten worden om te voorkomen dat de blootstelling aan stof, of schadelijke bestanddelen, te hoog kan worden (stof kan microbiologische verontreinigingen bevatten, zoals schimmels en bacteriën).
Hetzelfde geldt voor (decor-)doeken.

Geluid

Indien gebruik wordt gemaakt van communicatieapparatuur (headsets, hoofdtelefoons, ‘oortjes’), dan is de apparatuur begrensd op 80 dB. Als dat niet het geval is, of technisch (nog) niet mogelijk dan dient per medewerker bekend te zijn hoe groot de gemiddelde geluidsbelasting per week is.

Veiligheid

De kabelgoten worden afgedekt zodat geen val- of struikelgevaar bestaat. De doeken zijn in verband met de brandveiligheid geïmpregneerd.

Vloer

Zowel voor de toneelvloer als voor vloerdelen in decors gelden regels. Helaas is er vaak onduidelijkheid over de te hanteren normen en daardoor gebrek aan eenduidigheid. Ervan uitgaande dat podia behoren tot categorie 12 (bouwwerken geen gebouw zijnde) zegt het Bouwbesluit, in combinatie met NEN 6702:
– een gelijkmatig verdeelde belasting van 500kg/m2;
– een puntlast van 700 kg op een oppervlak van 0,5×0,5 meter.

Echter:
Activiteiten op het podium kunnen zorgen voor een aanzienlijk hogere (punt-)belasting; bijvoorbeeld een grote bak water, springende personen, etc. Als spelers gaan springen of dansen op een vloer is een veel zwaardere constructie (bijv. 750 kg/m2) nodig i.v.m. de dynamische last. Het is dus noodzakelijk per productie de vloerbelasting in kaart te brengen, en deze te vergelijken met de maximale vloerbelasting van het toneel in de schouwburg. Die maximale vloerbelasting is vaak te vinden op de website van de schouwburg. Ook in de TheaterDatabase van Stichting Tekening (www.tekening.com) is deze informatie te raadplegen.

Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met zorg is samengesteld en de Stichting Arbo en Podiumkunsten de informatie steeds actueel tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. de Stichting Arbo en Podiumkunsten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van het materiaal van deze website. Tevens is de Stichting Arbo en Podiumkunsten niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt gelinkt.