De PodiumRIE

De PodiumRIE is een risico-inventarisatie-instrument dat is gemaakt door deskundigen uit het werkveld. Dit betekent dat het instrument gericht is op de risico’s en de werkzaamheden zoals deze in de branche bekend zijn. Niet alleen voor werkenden als acteurs, dansers of technici, maar ook gericht op horeca, kantoorwerkplekken en baliewerk.

De branchecatalogi die de verschillende risico’s en werkzaamheden beschrijven zijn verwerkt in het RIE instrument. Dit scheelt u veel tijd omdat u niet hoeft te onderzoeken wat de ‘stand der techniek’ is. Voor veiligheidskundigen is het een goed uitgangspunt, omdat u hiermee alle risico’s ‘gezien’ heeft.

Het PodiumRIE-instrument bestaat uit twee modules:

  • De basis-module, voor het gebouw en personeel binnen het gebouw.riebasis_modulerieproductie_module
  • De productie-module, gericht op de productie en het personeel binnen de productie.

U begint de Risico Inventarisatie door het invullen van de kengetallen, zoals de adresgegevens, aantal medewerkers, en verzuimgegevens. Vervolgens kunt u bepalen welke onderdelen van de RIE op u van toepassing zijn zodat u ook alleen die vragen hoeft te beantwoorden en toe te lichten.
Delen van de inventarisatie kunt u eenvoudig toewijzen aan collega’s. Zij krijgen dan een mail met een inlogcode om het door u uitbestede deel te inventariseren.

Als u alle vragen heeft doorlopen kunt u beginnen aan de evaluatie. Voorzien van voorbeelden geeft u een oordeel over hoe groot het risico is en bij de maatregelen bepaalt u de mogelijke oplossingen. Op basis hiervan ontstaat het plan van aanpak waarmee u in uw organisatie aan de slag kunt.