Nieuwe software vanaf 15 januari 2024 beschikbaar.

Met ingang van januari 2024 is de PodiumRIE vernieuwd en verbeterd. Alle belangrijke onderdelen voor het maken van de verplichte RI&E zijn aanwezig. Maar er wordt ook hard gewerkt aan uitbreiding en verdere verdieping van de RIE, zodat ook de veiligheid wordt beoordeeld van specifieke zaken die horen bij de podiumkunsten. Zo treft u bijvoorbeeld vragen aan over fysieke belasting bij dansers, of het gebruik van gevaarlijke stoffen bij Kap&Grime.

Uw hulp is noodzakelijk.

Als u opmerkingen, verbeteringen of aanvullingen heeft op de tekst of het gebruik van de PodiumRIE dan horen wij dat graag van u. Stuur een mail aan: podiumrie@arbopodium.nl zodat wij uw vraag kunnen beantwoorden en uw reactie kunnen meenemen in de ontwikkeling van onze branche RI&E.

Oud en nieuw

De oude software is niet meer beschikbaar. Als u al gebruiker van de PodiumRIE was en de informatie heeft opgevolgd, dan heeft u uw oude RIE gedownload en kunt de inhoud gebruiken voor de nieuwe RIE.

In de nieuwe software moet u weer een nieuwe risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) aanmaken. Een mooie kans om uw oude RI&E te actualiseren en kennis te maken met deze nieuwe en gebruiksvriendelijkere tool voor de PodiumRIE.

De PodiumRIE

De PodiumRIE is een risico inventarisatie instrument dat is gemaakt door deskundigen uit het werkveld. Dit betekent dat het instrument gericht is op de risico’s en de werkzaamheden zoals deze in de branche bekend zijn. Maar natuurlijk niet alleen gericht op acteurs, dansers of technici, maar ook op horeca, kantoorwerkplekken en baliewerk.

De branche catalogussen die de verschillende risico’s en werkzaamheden beschrijven zijn verwerkt in het RIE instrument, dit scheelt u veel tijd omdat u niet hoeft te onderzoeken wat de “stand der techniek” is. Voor veiligheidskundigen is het een goed uitgangspunt omdat u hiermee alle risico’s “gezien” heeft.

De PodiumRIE bestaat uit:

  • De module Beleid en Basis
  • De module Verdieping en Specialisatie.
  • De module Podiumomgeving
  • De module Special Effects
  • De module Horeca podiumkunsten en evenementen
  • De module Tijdelijke omgevingen is in ontwikkeling en maakt nog geen onderdeel uit van het branche RI&E model.

U begint de Risico Inventarisatie door te bepalen welke onderdelen van de RIE op u van toepassing zijn zodat u ook alleen die vragen hoeft te beantwoorden en toe te lichten.

De module Beleid en Basis en Verdieping en Specialisatie bent u minimaal verplicht om door te lopen. De overige modules past u toe indien van toepassing.

Als u alle vragen heeft doorlopen kunt u beginnen aan de evaluatie. Voorzien van voorbeelden geeft u een oordeel over hoe groot het risico is en bij de maatregelen bepaalt u de mogelijke oplossingen. Op basis hiervan ontstaat het plan van aanpak waarmee u in uw organisatie aan de slag kunt.

Account aanmaken

Om een Risico Inventarisatie te maken dient u een account aan te maken. Dit gaat eenvoudig door een emailadres en een wachtwoord in te voeren. Wij adviseren u, om een emailadres te gebruiken dat door alle betrokkenen rondom Arbo in uw organisatie gebruikt kan worden. Dus bij voorkeur niet uw eigen emailadres, maar een specifieke, of een email waar betrokkenen al vaker mee werken. Bijvoorbeeld:  arbo@…. , of techniek@….   Hierdoor kan gemakkelijker door meerdere mensen gewerkt worden aan de risico-inventarisatie(s) in uw bedrijf.