Artikel: Inleiding Vademecum Theaterbouw
Artikel: Voice-alarmsystemen
Artikel: Singer Theater en arbo
Website: Archief Trekkenwanden Zichtlijnen
Website: Archief Theaterbouw Zichtlijnen

Binnenkort wordt hier een actuele tekst over dit onderwerp geplaatst

Processen als ver- en nieuwbouw van ‘podiumgebouwen’ zijn zeer geëigend om aandacht te besteden aan zaken als arbo en veiligheid. Enerzijds omdat eventuele bouwkundige aanpassingen dan mooi kunnen worden meegenomen. Anderzijds omdat de overheid eist dat aanpassingen die noodzakelijk zijn bij ver- en nieuwbouwprocessen meegenomen MOETEN worden. Vaak kan uitstel worden verkregen voor bepaalde aanpassingen op basis van het redelijkheidprincipe (te grote impact op de bedrijfsvoering, te grote financiële impact); bij ver- en nieuwbouw gaat dat meestal niet meer op.
Arbo-aspecten die meegenomen kunnen/moeten worden zijn o.a.:
– Laden, lossen
– Vluchtwegen
– Trekkenwand
– Bruggen
– Leuningen
– etc.

Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met zorg is samengesteld en de Stichting Arbo en Podiumkunsten de informatie steeds actueel tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. de Stichting Arbo en Podiumkunsten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van het materiaal van deze website. Tevens is de Stichting Arbo en Podiumkunsten niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt gelinkt.