Voorwaarden en bijdrage 

De website Arbopodium en de PodiumRIE is voor elke organisatie in de sector nuttig en toegankelijk. Met elkaar zorgen we voor goede arbeidsomstandigheden in de branche. Er zijn geen speciale voorwaarden aan het gebruik hiervan.

Met ingang van januari 2024 vragen wij organisaties een bijdrage van € 185 ex btw per kalenderjaar voor alle diensten die ArboPodium de sector (en dus u) biedt. Daar valt onder: het actueel houden van de PodiumRIE, het bijhouden en ontwikkelen van de Arbocatalogus Podiumkunsten, het Arbohandboek voor de Podiumkunsten en de helpdesk waar u terecht kunt voor al uw vragen op het gebied van Arbo-veiligheid. Het gebruik van de PodiumRIE is in principe vrij voor iedereen, maar zonder bijdragen van organisaties in de sector kunnen wij dit belangrijke instrument niet beheren en actueel houden. U kunt uw bijdrage jaarlijks beëindigen. Uw schriftelijke opzegging dient dan vóór 1 december binnen te zijn bij stichting Arbo & Podiumkunsten.

Wij verzoeken u het bijgaande formulier in te vullen en toe te sturen aan secretariaat@arbopodium.nl  Wij zullen daarna contact met u opnemen. Voor vragen over het bovenstaande kunt terecht bij Peter van Eick, projectmanager via de mail.

Let op: Voor werkgevers die partij zijn bij de CAO Kunsteducatie, is een branche afspraak gemaakt, waardoor de bijdrage kan lopen via de stichting OAK. We verzoeken u het bijgaande formulier wel in te vullen, zodat uw gegevens ook bij ons bekend zijn. U kunt daarop aangeven dat u valt onder de werking van de CAO Kunsteducatie.

    Organisatie gegevens

    Contactpersoon