Inleiding
In het kader van de arbowet is de werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers. Dat geldt zowel voor de
schouwburgdirecteur als de werkgever van ’het gezelschap’.

Voor de directie van de schouwburg betekent dit dat hij naast de verantwoordelijkheid over de eigen werknemers ook verantwoordelijk is voor
de veiligheid van de leden van het gezelschap. Echter slechts voor dat deel waarop hij zelf invloed kan uitoefenen.

De directie van het gezelschap is verantwoordelijk voor de veiligheid rondom de productie, en dient er dus voor te zorgen dat de eigen werknemers en de
werknemers van de schouwburg geen gevaar lopen als gevolg van de productie, bijvoorbeeld het decor of de changementen. Terecht kan worden gesteld dat de werkgever van het gezelschap niet op de hoogte kan zijn van de plaatselijke situatie in de schouwburg. Artikel 19 van de Arbowet verplicht daarom beide (of meerdere) partijen om in overleg te
treden en afspraken te maken.

Deze afspraken over het voorkomen van gevaar dienen ‘aantoonbaar’ te zijn, en kunnen bijvoorbeeld worden vastgelegd in een contract of overeenkomst. .

Binnen de podiumsector zijn in dat kader twee documenten van groot belang:

a. Technische Lijst
b. Productie-RIE

De catalogus is als pdf te downloaden via Arbocatalogus2013_PSA_Hoogte_FX_Werkgevers