Werken op hoogte
Er is sprake van werken op hoogte indien:
1. het hoogteverschil meer dan 2,5 meter bedraagt of;
2. het hoogteverschil kleiner is dan 2,5 meter, terwijl de ondergrond materialen bevat die een val op een gevaarlijke manier kunnen breken. Denk aan een stoel in de orkestbak of een rekwisiet op het toneel;
3. iemand zich op minder dan 4 meter afstand bevindt van onbeschermde rand met een hoogte verschil van meer dan 2,5 meter.

Hoogtes
Alle plaatsen waar werken op hoogte van toepassing is. Dit kan zijn:

decor
montageruimtes
rondom de orkestbak
rondom vloeropeningen
rondom hoge wandopeningen
technische bedieningsposities
rollenzolder
aan lijnen

De catalogus is als pdf te downloaden via Arbocatalogus2013_PSA_Hoogte_FX_Werkgevers_Werkgevers

Bij het aanpakken van de risico’s moet altijd worden uitgegaan van de arbeidshygiënische strategie.
Bronmaatregelen:
De eerste stap die overwogen moet worden om maatregelen te nemen is altijd de aanpak van de bron die het risico veroorzaakt. Een voorbeeld van
een bronmaatregel is bijvoorbeeld het vervangen van een stijgladder door een vaste trap.
Collectieve maatregelen:
Indien bronmaatregelen niet toegepast kunnen worden of een dusdanig grote investering vragen dat dit niet meer in verhouding staat tot het risico, dan kunnen collectieve maatregelen worden overwogen. Een voorbeeld van een collectieve maatregel is het plaatsen van een orkestbaknet indien de orkestbak in de laagste stand staat terwijl er activiteiten op het podium plaats vinden.
Persoonlijke beschermingsmiddelen:
In sommige gevallen kan om diverse redenen het treffen van bronmaatregelen of collectieve maatregelen niet mogelijk zijn. Vaak gaat het hierbij om een zeer tijdelijke situatie die een uitzondering is op de normale praktijk of bijvoorbeeld een element in een voorstelling waarbij bron of collectieve maatregelen vanuit artistiek oogpunt niet zijn gewenst.
Bijvoorbeeld een tijdelijke opstelling van een volgspot op een plaats waar ook valgevaar aanwezig is. Met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de positioneringstechniek wordt het risico op vallen op deze tijdelijke werkplek tot een minimum beperkt.
Werkprocedures:
Als afscherming en persoonlijke valbeveiliging niet uitvoerbaar zijn, of omdat hiermee het risico wordt verhoogd, kan gebruik gemaakt worden van een werkprocedure. Werkprocedures zijn altijd de laatste stap die genomen wordt om risico’s te verminderen tijdens werken op hoogte. Met behulp van