Deelnemers projectteams Arbocatalogus Podiumkunsten 2022

Het project Arbocatalogus Podiumkunsten 2022 is van start gegaan met online sessies en is verheugd dat de onderstaande personen meewerken aan de vernieuwing van de Arbo catalogus.

Projecteam PSA – psycho sociale arbeidsbelasting

Barbara Knoops ITA – Internationaal Theater Amsterdam
Els Wijmans OSAT
Lineke Burghout NAPK / bestuur Arbopodium
Michael Klier Muziekcoach en schrijftrainer / Kunstenbond
Patricia Hermans Stalen Zenuwen

Projectteam Werken op Hoogte

Daan van Oene ITA – Internationaal Theater Amsterdam
Richard Bijjersbergen Stage Entertainment
Willem Westermann VVEM / bestuur Arbopodium
Nanko Lute Stage Entertainment
Michiel Peters Frontline Rigging Consults
Joost Verlinden Nationale Opera & Ballet

Projectteam Hijsen en Heffen

Roy Schilderman Rigroy
Richard Bijjersbergen Stage Entertainment
Nanko Lute Stage Entertainment
Dirk Bakker Nationale Opera & Ballet

Projectteam Gevaarlijke stoffen / Speciale Effecten

Gerard Fernandez Unlimited -FX
Willem Westermann VVEM / bestuur Arbopodium
Paul Philipsen Pyrofoor de Amsterdam
Ron Koster Vlammen.com

Heb je ook interesse om een bijdrage te leveren en met name aan de thema’s: Geluid en Fysieke belasting? Meld je dan aan via een mail aan secretariaat@arbopodium.nl

Projectteam leiding Arbocatalogus Podiumkunsten 2022

Na enige vertraging is het project vernieuwing Arbocatalogus Podiumkunsten van start gegaan in april 2022. De sector heeft tot september 2022 de gelegenheid gekregen om de Arbocatalogus Podiumkunsten aan te passen en voor toetsing voor te leggen. Als het team daarin niet slaagt, dan vervalt de huidige catalogus en zal er worden gehandhaafd op basis van het Arbobesluit. Dat is voor de praktijk van de podiumsector een ongewenste situatie.

De projectleiding bestaat uit Xander ten Dolle, veiligheidsdeskundige, praktijkdeskundige en theatervakman, Willem Westermann voorzitter Arbopodium en Peter van Eick, HR-projectmanager en projectmanager Arbopodium.

Xander is teamleider van de thema’s:

 • Werken op Hoogte
 • Hijsen en Heffen
 • Geluid
 • Gevaarlijke stoffen/ special effects

Peter is teamleider van de thema’s:

 • Psycho sociale arbeidsbelasting
 • Fysieke belasting
 • En daarnaast is hij coördinator van het programma.

Per thema zijn er (minimaal) 2 sessies van een halve dag nodig. In de eerste sessie worden de handelingen en risico’s vastgesteld. Tussentijds kan d.m.v. thuisstudie en het voorleggen aan de achterban e.a. oplossingen worden besproken. De 2e sessie is bedoeld om de oplossingen vast te stellen.

Curriculum projectleiding

Xander ten Dolle – Veiligheidsadviseur
OTL Training & Advies

Opleidingen

 • Gecertificeerd Kerndeskundig (wettelijk mogen toetsen van RI&E’s)
 • Hoger Veiligheidskundige
 • Auditor ISO 9001 en de Safety Culture Ladder  (SCL)
 • Installatieverantwoordelijke laag- en hoogspanning
 • Lid van de groep kerndeskundigen voor Intercollegiale toetsingen (ICT)

Enkele wapenfeiten

 • Opleider van Veiligheidskundigen op middelbaar niveau.
 • Trainer op het gebied van keuren van arbeidsmiddelen zoals hijsgereedschappen, elektrische arbeidsmiddelen, valbeveiliging en klimmaterialen.
 • Trainer veilig werken op hoogte, veilig hijsen, werken met en aan elektriciteit, met de hoogwerker en de heftruck.
 • Auditor SCL (DNV en EBN Certification).
 • Beheerder (aanpassen en toetsen) van het branche RI&E instrument de PodiumRIE.
 • Schrijver van de eindtermen en examenmaker van het Veiligheids Certifcaat Havens (VCH) voor de volledige havensector in Nederland ism FNV.
 • Binnen het maken en toetsen van RI&E’s varieert dit van een klein theater tot een evenementen locatie (Rai) en van een installateur met 28 vestigingen tot een volledige containerterminal op de Maasvlakte.
 • Het huzaren stukje hierin is de toetsing van de V&G Plannen (veiligheid en gezondheid) en de RI&E van het Eurovisie Songfestival 2021 in Rotterdam. 

Het verleden en overig

Werkzaam geweest als Belichter, Stagemanager, Trekkenwand operator en Rigger voor  theater, musical en evenementen producties.

Peter van Eick – HR projectmanager
Van Eick HR Consultancy

Opleidingen

 • HBO – Personeelsmanagement
 • HBO – Bedrijfskunde

Enkele wapenfeiten

 • HR Management: van Personeelsmanager tot HR directeur bij Joop van den Ende Theaterproducties / Stage Entertainment. Arbo was een van de belangrijke aandachtsgebieden.
 • International HR Business Advisor voor Stage Entertainment International; Moskou, Parijs, Milaan, Madrid.
 • Schrijver van beleidsstukken en handleidingen op het gebied van HR en Arbobeleid bij Stage Entertainment.
 • Betrokken bij de opstart van Arbopodium en PodiumRie.
 • Project Manager voor het Ministerie Economische Zaken; 2-jarig project, de EvenementAssistent. Dit was een van de projecten bij het programma ‘Slim Geregeld Goed Verbonden’, dat een concreet eindresultaat en product heeft opgeleverd.
 • Sinds 2018 projectmanager/ secretaris van de stichting Arbo & Podiumkunsten.

Het verleden en overig

Mede-eigenaar Siësta Sound Studio’s; televisieproducer René Stokvis Televisieproducties, podiumbouwer; directeur Crown Theater Aalsmeer

Vernieuwing Arbocatalogus Podiumkunsten 2022 gaat van start

Na enige vertraging is het project vernieuwing Arbocatalogus Podiumkunsten van start gegaan in april 2022. Tot het einde van dit jaar zal door een projectteam van de stichting Arbo & Podiumkunsten worden gewerkt aan een nieuwe Arbocatalogus voor de Podiumkunsten.

Deze vernieuwing is van belang omdat in 2019 door het Ministerie van SZW de Beleidsregel 2019 voor Arbocatalogi is ingevoerd, waarbij de geldigheidsduur van een Arbocatalogus is aangepast naar maximaal 6 jaar. Aangezien de catalogi voor de Podiumkunsten al zijn opgesteld in de periode tussen 2008 en 2014 zijn ze door deze wijziging binnenkort verouderd. Inmiddels heeft de Arbeidsinspectie aangegeven dat de bestaande catalogus tot 1 september 2022 kan worden gebruikt. Als niet voor die datum een geactualiseerde versie is getoetst door de Arbeidsinspectie, zal de catalogus worden verwijderd uit de Beleidsregel en bestaat de kans dat de Inspectie SZW bij controle daarom zal handhaven op basis van de wettelijke bepalingen.

De Arbocatalogus Podiumkunsten stelt vast hoe de podiumsector de veiligheid van het werken waarborgt bij afwijkende situaties (bijvoorbeeld bij werken op hoogte, of werken met speciale effecten).

In het Plan van Aanpak 2022 is informatie te vinden over de aanpak, de samenstelling en planning van de projectgroep.

OPROEP

Het bestuur van de stichting Arbo & Podiumkunsten nodigt koepelorganisaties, werknemersorganisaties en specialisten in de sector uit om een bijdrage te leveren aan dit project.
Als u geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met de projectleider Peter van Eick, of met de voorzitter Willem Westermann via het mailadres: secretariaat@arbopodium.nl

U kunt een bijdrage leveren door zelf, of door een afgevaardigde van uw organisatie mee te laten denken en te schrijven aan de aanpassingen. Het doel is om in een paar teams, d.m.v. online sessies de catalogus te bespreken en te bewerken.

Wij zijn op zoek naar ervaren en gemotiveerde mensen uit de podiumpraktijk, die hun expertise en ervaring willen inbrengen bij deze vernieuwing van de Arbocatalogus.
De bijdrage zal bestaan uit meelezen, meedenken en meeschrijven en beslaat gemiddeld 10 tot 16 uur, verdeeld over on-line sessies in de komende 3 maanden.