Vernieuwing Arbocatalogus Podiumkunsten 2022 gaat van start

Na enige vertraging is het project vernieuwing Arbocatalogus Podiumkunsten van start gegaan in april 2022. Tot het einde van dit jaar zal door een projectteam van de stichting Arbo & Podiumkunsten worden gewerkt aan een nieuwe Arbocatalogus voor de Podiumkunsten.

Deze vernieuwing is van belang omdat in 2019 door het Ministerie van SZW de Beleidsregel 2019 voor Arbocatalogi is ingevoerd, waarbij de geldigheidsduur van een Arbocatalogus is aangepast naar maximaal 6 jaar. Aangezien de catalogi voor de Podiumkunsten al zijn opgesteld in de periode tussen 2008 en 2014 zijn ze door deze wijziging binnenkort verouderd. Inmiddels heeft de Arbeidsinspectie aangegeven dat de bestaande catalogus tot 1 september 2022 kan worden gebruikt. Als niet voor die datum een geactualiseerde versie is getoetst door de Arbeidsinspectie, zal de catalogus worden verwijderd uit de Beleidsregel en bestaat de kans dat de Inspectie SZW bij controle daarom zal handhaven op basis van de wettelijke bepalingen.

De Arbocatalogus Podiumkunsten stelt vast hoe de podiumsector de veiligheid van het werken waarborgt bij afwijkende situaties (bijvoorbeeld bij werken op hoogte, of werken met speciale effecten).

In het Plan van Aanpak 2022 is informatie te vinden over de aanpak, de samenstelling en planning van de projectgroep.

OPROEP

Het bestuur van de stichting Arbo & Podiumkunsten nodigt koepelorganisaties, werknemersorganisaties en specialisten in de sector uit om een bijdrage te leveren aan dit project.
Als u geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met de projectleider Peter van Eick, of met de voorzitter Willem Westermann via het mailadres: secretariaat@arbopodium.nl

U kunt een bijdrage leveren door zelf, of door een afgevaardigde van uw organisatie mee te laten denken en te schrijven aan de aanpassingen. Het doel is om in een paar teams, d.m.v. online sessies de catalogus te bespreken en te bewerken.

Wij zijn op zoek naar ervaren en gemotiveerde mensen uit de podiumpraktijk, die hun expertise en ervaring willen inbrengen bij deze vernieuwing van de Arbocatalogus.
De bijdrage zal bestaan uit meelezen, meedenken en meeschrijven en beslaat gemiddeld 10 tot 16 uur, verdeeld over on-line sessies in de komende 3 maanden.