Vernieuwing Arbocatalogus Podiumkunsten 2021 gaat van start

Vanaf juni 2021 tot einde van dit jaar zal door een projectteam van de stichting Arbo & Podiumkunsten worden gewerkt aan een nieuwe Arbocatalogus voor de Podiumkunsten.

Deze vernieuwing is van belang omdat in 2019 door het Ministerie van SZW de Beleidsregel 2019 voor Arbocatalogi is ingevoerd, waarbij de geldigheidsduur van een Arbocatalogus is aangepast naar maximaal 6 jaar. Aangezien de catalogi voor de Podiumkunsten al zijn opgesteld in de periode tussen 2008 en 2014 zijn ze door deze wijziging binnenkort verouderd en bestaat de kans dat de Inspectie SZW bij controle daarom zal handhaven op basis van de wettelijke bepalingen. De Arbocatalogus Podiumkunsten stelt vast hoe de podiumsector de veiligheid van het werken waarborgt bij afwijkende situaties (bijvoorbeeld bij werken op hoogte, of werken met speciale effecten).

OPROEP

Het bestuur van de stichting Arbo & Podiumkunsten nodigt koepelorganisaties, werknemersorganisaties en specialisten in de sector uit om een bijdrage te leveren aan dit project.

Als u geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met de projectleider Peter van Eick, of met de voorzitter Willem Westermann via het mailadres:  secretariaat@arbopodium.nl.

Verdere informatie

In 2008 is de stichting Arbo & Podiumkunsten opgericht om gezonde en veilige arbeidsomstandigheden in de podium-en evenementenbranche te bevorderen.  In de periode tussen 2008 en 2013 zijn, samen met betrokken organisaties en experts, de Arbocatalogi Podiumkunsten ontwikkeld en vastgesteld. Een belangrijke leidraad voor veilig werken in onze branche, die door de Inspectie SZW zijn getoetst en goedgekeurd. Het is tegelijkertijd de goedgekeurde afspraak tussen de branche en Inspectie hoe wij om gaan met specifieke veiligheidsrisico’s, waardoor boetes en bijvoorbeeld het stilleggen van shows kan worden voorkomen.

In 2019 is door het Ministerie van SZW de nieuwe Beleidsregel Arbocatalogi ingesteld, waarbij de geldigsheidsduur van een catalogus is aangepast naar maximaal 6 jaar. Aangezien onze catalogi al stammen van voor 2014 en ze door deze wijziging binnenkort zijn verouderd, heeft het bestuur van de stichting Arbo & Podiumkunsten besloten om in 2021 deze te herzien en opnieuw ter toetsing aan te bieden aan de Inspectie. Tegelijkertijd is dit de gelegenheid om van de oorspronkelijke verschillende versies een nieuw geheel te maken en de inhoud te actualiseren.

Hiervoor is een projectteam in het leven geroepen onder leiding van Willem Westermann (voorzitter) en Peter van Eick (projectleider), dat in de komende maanden graag een beroep op u wil doen.

U kunt een bijdrage leveren door zelf, of door een afgevaardigde van uw organisatie mee te laten denken en te schrijven aan de aanpassingen. Het doel is om in een paar teams, middels online sessies, de catalogus te bespreken en te bewerken.  Eind van dit jaar zal het geheel aan de Inspectie worden aangeboden.

Wij zijn op zoek naar ervaren en gemotiveerde mensen uit de podiumpraktijk, die hun expertise en ervaring willen inbrengen bij deze vernieuwing van de Arbocatalogus.

De bijdrage zal bestaan uit meelezen, meedenken en meeschrijven en beslaat gemiddeld 10 tot 16 uur, verdeeld over on-line sessies in de komende 3 maanden.

Er is een Plan van Aanpak opgesteld, waarin is aangegeven hoe wij dit proces willen uitvoeren.