NEDERLANDSE ARBEIDSINSPECTIE DOET VERKENNENDE INSPECTIES

NEDERLANDSE ARBEIDSINSPECTIE DOET VERKENNENDE INSPECTIES
De Nederlandse Arbeidsinspectie werkt dit jaar aan een verkenning evenementen. Er wordt gekeken naar de wijze waarop de sector omgaat met eerlijk, veilig en gezond werken. Teams van de Nederlandse Arbeidsinspectie zullen dit jaar inzoomen op festivals en die gaan bezoeken. Er wordt dan gekeken naar de organisatie van een evenement, rollen en verantwoordelijkheden, de risico’s die zich hierbij voordoen voor werkenden en welke maatregelen de betrokken partijen en werkgevers daarin nemen. Specifieker wordt gekeken naar horeca, podiumbouw, schoonmaak en beveiliging. Omdat het verkennende inspecties betreft, wordt vooral informatie verzameld. In principe wordt niet beboet of stilgelegd, tenzij sprake is van direct gevaar of arbeidsuitbuiting.

Bron: VVEM