Archief ArboPodium

Stichting ArboPodium / Stichting Arbo en Podiumkunsten i.o.

Eind juni 2007 liep het verlengde Arboconvenant Podiumkunsten af. Al geruime tijd zijn de betrokken koepelorganisaties, Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD), Vereniging Nederlandse Poppodia en –Festivals (VNPF), Vereniging van Nederlandse Theatergezelschappen en –producenten (VNT), Contactorgaan Nederlandse Orkesten (CNO), Vereniging Vrije Theater Producenten (VVTP) en het DOD, brancheorganisatie voor de dans, in gesprek om te kijken wat er na deze convenantperiode moet gebeuren met Stichting ArboPodium en de producten die ArboPodium heeft ontwikkeld. Ook de Vereniging van Podiumtechnologie (VPT) is bij deze gesprekken nauw betrokken geweest als adviseur.

Besloten is dat ArboPodium werd voortgezet in een versimpelde vorm. De DigiRIE is inmiddels vervangen door een ander digitaal RI&E-systeem: de PodiumRIE. De PodiumRIE is gebouwd door, en met software van Humatix (marktleider op het gebied van digitale RI&E’s), hierbij ondersteund door De Arbocompagnie. Bij het bouwen van de PodiumRIE is veel aandacht besteed aan gebruikersgemak (gelet wordt op gebruiksvriendelijkheid, duidelijke vraagstellingen en dat de vragenlijst relatief snel in te vullen is).

Vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties binnen de podiumkunsten (VSCD, VNPF, DOD, CNO, VNT en VVTP), hebben het initiatief genomen de stichting Arbo en Podiumkunsten op te richten. Deze stichting is een werkgeversplatform ten behoeve van arbozaken en heeft zichzelf tot doel gesteld om de website www.arbopodium.nl en de DigiRie (inmiddels PodiumRIE) toegankelijk te houden en te verbeteren. De VPT is adviserend lid. Stichting ArboPodium blijft bestaan maar haar bestuur krijgt een toezichthoudende rol op de gezamenlijk ontwikkelde dienstverlening als de DigiRie en de website. De vakbonden zullen uitgenodigd worden door de initiatiefgroep om gezamenlijk Arbocatalogi te ontwikkelen.

De vakbonden zullen uitgenodigd worden door de initiatiefgroep om gezamenlijk Arbocatalogi te ontwikkelen.