Vlieginstallaties

Download: Ontwerp richtlijnen manueel bediende personen vliegsystemen (pdf)
Artikel: De zwaartekracht is onverbiddellijk
Artikel: Vliegen: nauwkeurige procedures en gezond verstand
Artikel: Vliegen in het theater: aanvullingen en correcties
Artikel: Verslag VPT-dag 25 mei 2002
Vlieginstallaties

NPR 8020-11:2006 nl Evenementen – Hijs- en heftechniek – Met de hand aangedreven personen-vliegsystemen

Deze praktijkrichtlijn geeft aanbevelingen voor het ontwerpen, plaatsen, inspecteren en beproeven van en werken met hand aangedreven personen-vliegsystemen die worden gebruikt voor het creëren van vliegeffecten voor de evenmentenindustrie. Deze praktijkrichtlijn is van toepassing op vliegsystemen die met de hand worden aangedreven met enkelvoudige en/of meervoudige kabels, mechanische overbrenging (maar niet mechanisch aangedreven) en/of contragewichten om personen verticaal en/of horizontaal te verplaatsen met als doel het creëren van de illusie van vliegen. Onder evenementen worden verstaan alle activiteiten ten behoeve van recreatie en sport, kunstuitingen en vermaak of presentatie van producten in de ruimste zin van het woord.

Deze praktijkrichtlijn is te bestellen via: http://www2.nen.nl/nen/servlet/dispatcher.Dispatcher?id=BIBLIOGRAFISCHEGEGEVENS&contentID=233751

Arbo Handboek

In het Arbo Handboek uit 1997 staat dat het bewegen van lasten boven personen slechts is toegestaan indien:
– het bedienend personeel de totale lengte van de beweging onafgebroken kan waarnemen.
– de last hoger dan 2 meter boven de vloer wordt bewogen.

Vlieginstallaties moeten zo zijn berekend en gebouwd dat zij de optredende statische en dynamische belasting kunnen verdragen. Bij het ontwerp moet rekening worden gehouden met een 18-voudige zekerheid.

Voor eerste ingebruikname moeten zij door een erkend deskundige worden beproefd. Bij deze beproeving moet de constructie statisch en dynamisch worden belast met een proeflast van 1,25 maal de normale belasting.

Vóór ieder gebruik moet de installatie worden gecontroleerd en moet er een belastingsproef plaatsvinden.

Een belastingfsproef met personen mag hoogstens 0,50 m boven de vloer plaatsvinden.

Meer informatie

Adressen:

ME Design & Safety
Advies, inspectie
Simon Koopmanstraat 17
1693 BA Wervershoof
T 0228-582182
meds@wxs.nl

Rhino Rigs
Dollard 300
9204 CZ Drachten
T 0512-547475

Frontline Rigging Consults BV
Keulsekade 216
3534 AC Utrecht
tel. 030 – 242 82 80
fax 030 – 242 82 89
www.frontline-rigging.nl

Flying by Foy
www.flybyfoy.co.uk

Kirby
www.kirbysflying.co.uk

AFX Aerial Effects
www.afxuk.com

ZFX Inc.
www.zfxflying.com

Hall
www.flyingfx.com

-Vliegen, of hoe mensen zweven op toneel
Scriptie Jessica Heeman
OTT/Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Mei 1997
Aanwezig in de bibliotheek van de AHK
Jodenbreestraat 3
1011 NG Amsterdam

  Vliegen in het theater: aanvullingen en correcties  

Ingezonden brief (Zichtlijnen 82, mei 2002)

 
Graag reageer ik op de diverse artikelen over het vliegen van personen in Zichtlijnen nummer 81 (maart 2002) met dit ingezonden stuk. Enige nuancering aangaande de diverse artikelen over het vliegen van personen is mijns inziens op zijn plaats. Voor wat betreft het afkeuren door de arbeidsinspectie van het Foy systeem, gebruikt in de Peter Pan-theatertour, moeten we een en ander wat verder uitdiepen.

Daar het de producent bekend was dat Frontline ondermeer gespecialiseerd is in het vliegen van personen werden wij op een gegeven moment ingeschakeld toen het probleem met de Arbeidsinspectie zich voordeed. De gestelde vraag van de producent was of wij in dit geval iets voor hun konden betekenen aangaande de regelgeving en eventueel oplossingsgericht mee konden denken.

Willem Westermann is door Frontline gevraagd om met de Arbeidsinspectie in dit probleem te duiken voor de producent van de Peter Pan-tour, juist omdat Willem, vanuit zijn bedrijf De Regelaar, onze adviseur is ten aanzien van normeringen, Arbo, RI&E en andere regelgeving. Samen met Willem zijn wij al een tijdje bezig met regelgeving omtrent het vliegen van personen.

Ook is Frontline door de producent ingeschakeld om tijdelijke voorzieningen te treffen, wat aan de Peter Pan-tour de gelegenheid gaf om de voorstellingen in Heerlen door te mogen zetten.

Frontline Rigging Consults is ruim 1,5 jaar geleden een samenwerkingsverband aangegaan met ZFX flying systems uit Las Vegas (Verenigde Staten). Twee manueel bediende compensator-tracksystemen zijn ondertussen in Nederland, inclusief alle toebehoren en worden zowel in Nederland als in Duitsland gebruikt.

Omdat het vliegen van personen een zeer specialistische aangelegenheid is, en het wiel voor de tweede keer uitvinden niet slim, hebben we een partner hiervoor gevonden die in Amerika nummer 1 is op dit gebied, zowel innovatief als productief.

Daar het voor ons hoofdzaak is om met personen-vliegsystemen te werken die absoluut veilig zijn, en omdat normeringen en richtlijnen hiervoor (tot nu toe) ontbreken, is er het afgelopen jaar hard gewerkt aan zowel contact met de Arbeidsinspectie als het opstellen van normeringen en richtlijnen welke ondertussen tot concept door ons zijn uitgegewerkt, dit mede door inspanningen en ervaringen van onze Amerikaanse collega’s.

In de artikelen wordt gesteld dat de afkeurmaatstaf voor het Foy-systeem het vliegen van personen aan één draad geweest is. Zoals vaker was er ook hier meer aan de hand. Inspectie door Frontline van het systeem te Heerlen gaf te kennen dat een aantal zaken niet naar behoren uitgevoerd waren. Hijsgereedschappen werden op een verkeerde manier toegepast, truss-systemen waren onjuist gemonteerd en diverse katrollen waren niet inspecteerbaar doordat ze volledig ingekapseld waren. Als bedienings-touw werdt een wat verouderde ‘manilla rope’gebruikt, de fly-wire had al de nodige shows op zijn naam staan en het aluminium helm-profiel was met uitlaatbeugels op de truss bevestigd. De algemene staat van het systeem was niet zo best. Natuurlijk was er ook nog het probleem met de operator-line (bedieningstouw voor de verticale beweging). Als de bedienaar het touw loslaat (een zogenaamde operator-failure) stort de te vliegen persoon neer (deze komt niet zachtjes op zijn voeten neer). Ook hing de te vliegen persoon maar aan één staalkabeltje wat volgens de door de Inspectie toegepaste regelgeving niet toegestaan is.

Al met al moet men tot de conclusie komen dat het afkeuren van dit systeem door de Arbeidsinspectie niet gegeneraliseerd kan worden en teruggebracht op één item, zoals in de diverse artikelen gesteld. Ik ben van mening dat als zaken goed uitgewerkt zijn, ook op papier, inclusief alle technische details er zeker (ook zonder een speciale norm) veel mogelijk is.

De technische uitleg van het gebruikte Foy systeem in het artikel ‘De zwaartekracht is onverbiddelijk’is onjuist. Het systeem is een volledig manueel bediend systeem volgens het ‘Floating Block’-principe, waarbij geen enkele takel gebruikt wordt. Het Floating Block systeem is wat verouderd, en werkt gelijk aan een torenkraan met een mechanische overbrenging van 2:1. Het min of meer vrij slingeren heeft betrekking op een ander systeem dat voor de Peter Pan-tour gebruikt is, de zogenaamde Pendulum.

Gert Jan Brouwer
Frontline Rigging Consults B.V.
ZFX Europe