Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)

Artikel: Veiligheidsschoenen
Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)

Binnen de podiumsector komen diverse situaties voor waarbij persoonlijke bescherming noodzakelijk is. Aan de hand van diverse typen beschermingsmiddelen worden situaties binnen de sector geschetst waarbij beschermingsmiddelen noodzakelijk (kunnen) zijn. Tevens zal worden toegelicht hoe met de wettelijke regels rond persoonlijke bescherming moet worden omgegaan, met name t.a.v. verplichting tot dragen, toezicht en eventueel sancties.

Typen PBM:

De volgende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) worden onderscheiden:

Adembescherming:

Bij adembescherming kan onderscheid gemaakt worden tussen stofkapjes en koolstofmaskers tegen dampen.
Bij mondkapjes zijn diverse filterklassen beschikbaar, van FFP1 tot FFP3 (FF staat voor Filtering Facepiece). In principe kan worden gesteld dat bij blootstelling aan stof (zagen, houtstof, vegen, etc.) een FFP2-masker het meest geschikt is.
Bij blootstelling aan dampen (verfspuiten, lakken, etc.) wordt over het algemeen gebruik gemaakt van maskers met koolstoffilters, meestal gecombineerd met stoffilters. Er zijn 4 soorten filters op de markt, A, B, E en K. A-filters beschermen tegen de dampen van oplosmiddelen.

Gehoorbescherming:

Ook aan gehoorbeschermers is er van alles te vinden op de markt, van simpele oorrolletjes tot geavanceerde otoplastieken. Over het algemeen kan gesteld worden dat oordopjes ongeveer 10 dB dempen;  oorkappen dempen tussen de 15 en 25 dB en otoplastieken maximaal 25 à 30 dB.
Welke gehoorbeschermers gebruikt worden hangt ook af van de situatie. Bij steeds wisselende omstandigheden zijn otoplastieken niet handig, want die moet je steeds schoonmaken en netjes opbergen. Oorbeugels zijn vaak wel handig. Die hang je om je nek en als het nodig is stop je ze snel in je oren.
Bij langdurige werkzaamheden met een voortdurend hoog geluidsniveau zijn otoplastieken zeker aan te raden.
In de Arbocatalogus Versterkt Geluid wordt op dit onderwerp dieper ingegaan.

Hand- en armbescherming;

Handschoenen kunnen worden gebruikt als bescherming tegen bijvoorbeeld scherpe randen, maar ook tegen de invloed van gevaarlijke stoffen. In dat laatste geval dient te worden nagegaan of de handschoenen bestand zijn tegen deze stoffen. Want als die dwars door de handschoen toch op de huid terechtkomen dan heeft het niet veel zin.
Armbescherming komt over het algemeen gewoon neer op het dragen van lange mouwen.

Hoofdbescherming;

Als er een risico is dat men geraakt wordt door vallende voorwerpen is hoofdbescherming voorgeschreven, een helm. Bij situaties waarbij men de kans heeft het hoofd (geregeld) te stoten kan eventueel ook een veiligheidspet gedragen worden (dit is een sportieve cap met beschermende laag).

Voetbescherming:

Veiligheidsschoenen zijn er met (S3) en zonder stalen zool (S2). De stalen zool is met name bedoeld om te voorkomen dat men een scherp voorwerp (spijker die uit een plank omhoog steekt) in de voet krijgt. Binnen de podiumsector is dat een weinig voorkomend risico. S2-schoenen voldoen dus in principe. Het draagcomfort van S3-schoenen is echter ook prima en het prijsverschil is de laatste jaren ook kleiner geworden. Voor de zekerheid is het dus aan te raden S3-schoenen aan te schaffen.

Oogbescherming:

Bij verspanende bewerkingen (hakken, draaien, slijpen, etc.) kunnen deeltjes in het oog terechtkomen; soms met een gigantische snelheid en kracht. Zeer ernstig oogletsel kan dan optreden. In die gevallen moet dus altijd een veiligheidsbril worden gebruikt.
Als men werkt met gevaarlijke stoffen, die niet gevaarlijk zijn voor de huid, maar wel voor de ogen, dan is ook daar een veiligheidsbril voorgeschreven (met zijbescherming). Als de stof ook schadelijk is voor de huid dient een gelaatscherm te worden gebruikt.

Hoe weet ik of in mijn situatie PBM’s noodzakelijk zijn?

Daar valt geen eenduidig antwoord op te geven. De RIE zou daar uitsluitsel over moeten geven. Veiligheidsschoenen tijdens werkzaamheden rond het podium zijn feitelijk noodzakelijk, want er is altijd kans om iets op je tenen te krijgen. Schakel een deskundige in als getwijfeld wordt of er PBM noodzakelijk zijn, of als er vragen zijn over de soort PBM.

Gebruiksduur PBM:

PBM kunnen niet onbeperkt gebruikt worden.
– Stofmaskers (witte kapjes) gaan eigenlijk maximaal een dag mee.
– Dampmaskers met koolstoffilter gaan mee tot ze verzadigd zijn. En dat punt is moeilijk te bepalen. Als door het masker heen de damp te ruiken is, dan is het masker doorgeslagen, en dus verzadigd. Feitelijk ben je dan echter al te laat. Het hangt sterk af van de concentratie damp in de lucht, ook van de luchtvochtigheid (want dat verzadigt de actieve kool ook) en de wijze van opbergen.
– Veiligheidsschoenen kunnen, net als gewone schoenen, gebruikt worden tot ze versleten zijn.
– Handschoenen die specifiek beschermen tegen gevaarlijke stoffen kunnen relatief lang mee, mits ze uiteraard bestand zijn tegen de gebruikte stoffen. Latex handschoentjes bij kappen en grime zijn in principe voor éénmalig gebruik.
– Helmen hebben normaal gesproken een levensduur van 5 jaar. De fabricagedatum wordt door de fabrikant op alle helmen vermeld. Helmen van polyethyleen, ABS en polycarbonaat hebben een houdbaarheid van 3 jaar. Weersinvloeden of het geregeld laten stuiteren van de helm verkorten uiteraard de levensduur, 5 jaar is dus wel een maximum.

Wetgeving:

De Arbowet gaat uit van zogenaamd bronbeleid, dat wil zeggen dat gevaren aan de bron bestreden worden. Een machine die te veel geluid produceert kan in een aparte ruimte geplaatst worden of omkast worden. Pas in laatste instantie worden persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekt. Toch zullen er situaties blijven waarbij veiligheidsschoenen, oordoppen, maskers of andere PBM noodzakelijk zijn.

Als uit de RIE (of anderszins) blijkt dat bij bepaalde werkzaamheden PBM gebruikt moeten worden, dan moet de werkgever deze gratis ter beschikking stellen. De werknemers zijn dan verplicht om ze te gebruiken. Het is van belang om ook op papier te zetten waar en wanneer PBM gebruikt dienen te worden, en het personeel daarvan (aantoonbaar) in kennis te stellen. Als men de PBM dan niet gebruikt kan uiteindelijk (na aantoonbaar enkele malen te hebben gewaarschuwd) de toegang worden geweigerd en zelfs ontslag worden aangevraagd. Bij een bezoek van de Arbeidsinspectie kan de werknemer persoonlijk een boete krijgen. Mogelijk krijgt de werkgever er dan ook één vanwege onvoldoende toezicht, maar de laatste jaren wordt de persoonlijke verantwoordelijkheid van de werknemer benadrukt. Het zal overigens duidelijk zijn dat vallende voorwerpen zich niet schuldig maken aan klassenjustitie. Dus als een directeur of een minister op een plaats komt waar hij wat op zijn tenen kan krijgen, dan moet ook hij veiligheidsschoenen dragen.

 

Werkplaatsen en magazijnen
Geluid (gehoorbescherming)
Toneelbelichting (oogbescherming)

Veiligheidsschoenen

Uit: Zichtlijnen 62, 1999

Door Jan Jousma 

Zoveel verschillende voeten en zoveel verschillende soorten schoeisel. Elke technicus gaat op zijn eigen voeten naar zijn werk en op de werkvloer hebben we het graag over de veiligheid van de ander, en te weinig over die van onszelf. We staan er meestal niet bij stil dat er altijd gevaar, hoe klein dan ook, aanwezig is. De meeste gevaren kun je lokaliseren en beteugelen met preventievoorschriften en -afspraken. En daar knelt nu juist de schoen. We voeren gewoon de veiligheidsvoorschriften uit en dan is het klaar, ja toch? Nee, zorg voor eigen veiligheid begint ermee dat je bewust bent. En dat wordt aangevuld met collectieve veiligheidsnormen en -regelingen.

Welke schoen?

Alle technici dragen schoenen, in de meest uiteen lopende soorten, vormen, maten en kwaliteiten, maar helaas dragen velen nog geen veiligheidsschoenen. Vanuit de vele discussies die ik met collega’s heb gevoerd over veiligheidsschoenen voor technici, kwam ik tot de conclusie dat er geen eenduidig antwoord voor dit probleem bestaat.

Wat de Arbo-diensten voorschrijven is ook niet bevredigend. Hun richtlijnen geven niet duidelijk aan waarom je welke soort veiligheidsschoen het best kunt aanschaffen. Behalve door de Arbo-diensten heb ik me ook door verschillende schoenfabrikanten en leveranciers laten informeren. In de meeste gevallen negeerden zij vragen omtrent de verhouding tussen het dragen van veiligheidsschoeisel en de lichamelijke gezondheid op en rond de werkvloer. Zelfs in hun brochures wordt er niet openlijk over gesproken. Bij vragen over de gezondheidswaarde voor de voet wordt te gemakkelijk verwezen naar orthopeden, pedicures, podologen en podotherapeuten, daarentegen wordt een klant die vrijetijdsschoenen koopt in het algemeen goed geïnformeerd. Toch zouden juist klanten die op zoek zijn naar veiligheidsschoenen die passen bij hun werkomstandigheden bijzonder goed voorgelicht moeten worden. Hier ligt nog een heel terrein braak voor de schoenenbranche, Arbo-diensten en beroepsorganisaties.
Maar na drie maanden intensief speurwerk heb ik naar mijn mening voldoende informatie vergaard om dit verslag te maken.

Voetverzorging en het juiste schoeisel

Wie zijn voeten goed verzorgt en gebruikt, houdt daarmee zijn lichaam in gezonde staat. Onze voeten hebben net als de rest van ons lichaam een goede hygiëne en verzorging nodig, net als bijvoorbeeld ons gebit. Een slechte conditie van de voeten kan de oorzaak zijn van snelle vermoeidheid, nervositeit en irritatie, en dat heeft zijn weerslag op de rest van het lichaam. In de voetzool bevindt zich namelijk een groot aantal zogenaamde voetzoolreflexpunten, die in verbinding staan met het zenuwstelsel en de organen. Daarnaast kun je last krijgen van spierpijn en rug- en knieklachten. Voor een verantwoorde voetverzorging is het van groot belang schoeisel te kiezen dat bij je voeten past. Helaas maken de meeste mensen geen bewuste keuze, omdat ze te weinig belangstelling hebben, of wegens gebrek aan informatie of omdat ze zich laten leiden door hun smaak. Het dragen van niet juist gekozen veiligheidsschoenen veroorzaakt een reeks klachten die kunnen leiden tot ziekteverzuim.

Uit onderzoek van schoenenfabrikanten is gebleken dat onder dragers van veiligheidsschoenen 50% tot 60% op de verkeerde maat loopt, 24% tot 58% (afhankelijk van het fabrikaat van de schoen) klaagt over vermoeidheid en gebrek aan steun, 60% heeft last van overdadige transpiratie. Diverse onderzoeken in binnen- en buitenland bevestigen deze gegevens.

Andere veel voorkomend klachten zijn likdoorns, ingegroeide teennagels, overdadige eeltaanzetting, doorgezakte voeten, hielspoor, ontstoken slijmbeurzen en voetschimmels.

Basisregels voor voethygiëne:

· Was uw voeten minstens één maal per dag, bij voorkeur met alkalivrije zeep, en droog de voeten vervolgens zeer goed af.
· Maak uw teennagels grondig schoon en knip deze altijd recht af.
· Neem bijtijds een voetbad in water met een handvol zout, op circa 40 grad
· Masseer uw voeten regelmatig, liefst dagelijks na het wassen
· Draag zo mogelijk sokken van wol of katoen, minimaal twee paar per dag
· Draag de veiligheidsschoenen alleen op het werk.

De veiligheidsschoen

Als we spreken over verantwoord veiligheidsschoeisel hebben we het niet alleen over de veiligheid en het welzijn van de voet, maar in het algemeen over de zorg voor de gehele lichamelijke gezondheid. Een veiligheids-gezondheidsschoen die is aangepast aan de wensen van het individu zou de ideale oplossing zijn, maar is ook onbetaalbaar. Sport heeft een gezond imago, daarom dragen vele mensen op de werkvloer sport-veiligheidsschoenen. Ofschoon deze schoenen in overeenstemming met alle erkende veiligheidsnormen zijn gemaakt, blijven het sportschoenen die speciaal voor sportactiviteiten zijn ontwikkeld. Een veiligheidsschoen is een werkschoen die aan alle erkende veiligheidsnormalisering voldoet, die in alle soorten en maten en kwaliteiten verkrijgbaar is, mogelijk zelfs voor alle sectoren en beroepsuitvoeringen. Er zijn veiligheidsschoenen die kenmerken van gezondheidsschoenen in zich meedragen, waardoor ze niet alleen veilig zijn voor de voeten, maar ook een bijdrage leveren aan de algemene lichamelijke gezondheid. Bovendien zijn ze betaalbaar. Er zijn schoenfabrikanten die slim op de markt inspelen en hun veiligheidsschoenen een sportief uiterlijk geven om een grotere klantenkring te bereiken.

Extra aanpassingen voor veiligheidsschoenen

Extra brede veiligheidsschoenen

Voor mensen met spreidvoeten of een zeer brede voorvoet zijn er veiligheidsschoenen waarin een extra brede stalen neus en binnenzool wordt gemonteerd. Veel gebruikte benamingen hiervoor zijn: ‘zes-teens-voet’, ‘superbreed’ of ook wel ‘Entefuss’.

Semi-orthopedische veiligheidsschoenen (SOVS)

Semi-orthopedische veiligheidsschoenen zijn schoenen met een verdiepte leest waardoor er extra ruimte is gecreëerd over de hele leest. Voor mensen met bijvoorbeeld een extreem hoge wreef, of met steunzolen of andere voetafwijkingen zijn deze veilige, verantwoorde schoenen een uitkomst. Specialisten op het gebied van orthopedie vinden in deze schoen voldoende ruimte om supplementen aan te brengen.

Aanpassingen

Mede in het kader van het verzuimpreventiebeleid is er de laatste jaren een trend in het bedrijfsleven ontstaan dat veiligheidsschoenen niet slechts doelmatig en veilig moeten zijn, maar dat ze ook op verantwoorde wijze door deskundigen worden verstrekt. Hierdoor is de behoefte aan individuele schoencorrecties ontstaan. Een aantal fabrikanten biedt de mogelijkheid dergelijke individuele aanpassingen te laten verrichten.
1. zool-/hakverhogingen
2. afwikkelbalken
3. hielpandcorrecties
4. stalen neuzen inkorten
5. wreefhoes verhogen, dit is een volumeverwijding van de schoen
6. schachtaanpassingen
Bouw van een Veiligheidsschoen (fundamentele voorschriften)
A. Bescherming van de enkels tegen schokken
B. Bescherming van de hiel tegen schokken
C. Bescherming tegen chemische en thermische risico’s en tegen vallen door uitglijden
D. Bescherming tegen schokken en verbrijzeling van de voorkant van de voet
E. Bescherming tegen doorboring van de voetzool
· Gewelfde tong
· Schacht
· Voering
· Wattering
· Stalen neus
· Buitenzool
· Ondoordringbare zool
· Binnenzool
· Contrefort

Beleidsregel 8.2 Arbobesluit

De Europese Commissie heeft voorlichtingsbrochures laten ontwikkelen ten behoeve van de keuze en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. In de serie leidraden V/E/3 zijn tot nu toe uitgebracht:
· Veiligheidsschoeisel
· Oog- en gelaatsbeschermers
· Beschermende handschoenen
· Gehoorbeschermingsmiddelen
· Reddingsvesten
· Veiligheidshelmen in de industr
· Adembeschermingsmiddelen
· Beschermingsmiddelen tegen vallen
De leidraden zijn bestemd voor werkgevers en werknemers in de verschillende bedrijfstakken en bevatten informatie over de soorten persoonlijke beschermingsmiddelen en hun gebruiksmogelijkheden en adviezen inzake keuze, aanschaf, gebruik, onderhoud, uitbreiding en wijziging.
In de brochures zijn checklists opgenomen.

De NEN-EN normering

In het kader van het streven naar vrij verkeer van goederen tussen de lidstaten heeft de Europese Ministerraad een aantal richtlijnen voor bepaalde producten vastgesteld. De richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen 89/686/EEG is op 1 juli 1992 van kracht geworden.

Binnen deze richtlijnen onderscheiden we een drietal categorieën:
Categorie 1: Sportschoenen die bescherming bieden tegen schokken (deze mogen niet worden beschouwd als onderdeel van de persoonlijke beschermingsmiddelen).
Schoenen die uitsluitend voor beroepsmatig gebruik bescherming bieden tegen slechte weersomstandigheden.
Categorie 2: Alle schoeisel ter bescherming van voet en/of been.
Categorie 3: Schoeisel dat ingezet wordt bij luchttemperaturen > 100° C en/of < -50° C.
In de richtlijnen staat een aantal normen waaraan voet- en beenbescherming moeten voldoen.

De normering

NEN-EN 344
Dit is een overkoepelende norm, waarin alle tests en eisen zijn opgenomen waaraan de verschillende soorten schoeisel moeten voldoen. Hierbij wordt vaak verwezen naar ISO-methoden.
NEN-EN 345, NEN-EN 346 en NEN-EN 347
De mate waarin het schoeisel bescherming aan de voorvoet biedt, kan worden afgeleid aan het nummer van norm. Hoe lager het nummer, hoe hoger de mate van bescherming.
We onderscheiden
· NEN-EN 345 Veiligheidsschoeisel
· NEN-EN 346 Beschermschoeisel
· NEN-EN 347 Werkschoeisel
NEN-EN 345 veiligheidsschoeisel mag aangeduid worden met de S-codering van Safety. NEN-EN 345 kent een aantal verschillende eisenpakketten, die leiden tot de aanduidingen: SB, S1, S2, S3, S4 en S5.

In het basispakket SB worden onder andere de volgende eisen gesteld:
1. Materialen
· mechanische eigenschapen
· dikte
2. Constructie
· inbouw stalen tussenzoo
· schachthoogte
3. Eigenschappen
· corrosiebestendigheid neus
· energie-opname neu
· energie-opname hak
· antistaticiteit
Als een schoen voldoet aan aanvullende eisen op het basispakket, valt hij in een hogere categorie:
S1 schoenen:
· gesloten hielpartij
· antistatische eigenschappen
· schokabsorptie van hakpartij
S2 schoenen:
· de eisen van S1, plus:
· waterdicht overleder
S3 schoenen:
· de eisen van S2, plus:
· bescherming tegen spijkerpenetratie
· geprofileerde loopzool

Het NEN-EN 346 beschermend schoeisel mag aangeduid worden met P-codering (P staat voor Protective). Hierbij wordt een lagere eis gesteld op het punt van teenbescherming.
Met pictogrammen ordt de beschermingskwaliteit van de diverse soorten schoeisel overeenkomstig de norm aangeduid.

De keuze van de juiste veiligheidsschoenen

Werknemers moeten zich ervan bewust zijn dat het dragen van veiligheidsschoenen op de werkvloer noodzakelijk is voor het eigen welzijn en de gezondheid. Om de juiste veiligheidsschoenen te kunnen kiezen, moet geïnventariseerd worden aan welke eisen van doelmatigheid, veiligheid en pasvorm ze dienen te voldoen. De doelmatigheid van veiligheidsschoenen wordt vooral bepaald door de arbeidsomstandigheden in relatie tot de duurzaamheid van de veiligheidsschoenen. Vastgesteld dient te worden waaraan men de loopzool blootstelt. Zijn dat temperaturen minder dan 100° C, dan is het vrijwel zeker dat u voor een polyurethaan loopzool kunt kiezen, mits er geen metaalkrullen en/of glassplinters op de werkvloer voorkomen. Bij extremer temperaturen, tot 200° C kunt u kiezen voor een twee-componentenzool van polyurethaan/nitrilrubber of vulka. Deze zolen hebben naast een hoge smeltgraad ook een hogere penetratieweerstand. Op werkplekken met een verhoogde zwikkans of kansen op enkelbeschadiging is het raadzaam voor hoge veiligheidsschoenen te kiezen, daar deze meer stabiliteit bieden. Voor lichte werkomstandigheden wordt tegenwoordig veel gekozen voor gestrobelde veiligheidsschoenen, deze zijn licht en soepel en hebben een goede schokabsorptie. Op werkplekken waar een hoge omgevingstemperatuur heerst (bijvoorbeeld in theaters en concertzalen), is het te overwegen voor geperforeerde veiligheidsschoenen te kiezen (S1 NEN-EN 345). Voor het comfort kunt u ook letten op de polstering van de schoen. Als het leder op de neus snel slijt door kruipwerkzaamheden en/of andere handelingen kunt u kiezen voor veiligheidsschoenen met kruipneus.

Voorbeeld, richtlijn van eigen inventarisatie voor keuze veiligheidsschoenen.

1. Beoordeel de conditie van uw voeten en omschrijf deze.
2. Omschrijf de omstandigheden op de werkvloer.
3. Omschrijf de handelingen die u op de werkvloer verricht.
4. Maak een lijst met wensen waaraan volgens u de ideale veiligheidsschoenen moeten voldoen (maak daarbij gebruik van de pictogrammen).
5. Laat u informeren, onder meer door een erkende leverancier van veiligheidsschoenen, en ga beslist niet over één dag ijs bij de aanschaf.
6. Verzeker u ervan dat de leverancier garant staat voor de kwaliteit van de veiligheidsschoenen: niet goed, geld terug!
7. Volg het advies over het onderhoud van de veiligheidsschoenen op

Aanbevelingen

· Als u de ideale veiligheidsschoenen heeft gevonden, gebruik deze dan ook.
· Onderhoud de conditie van uw voeten met zorg
· Onderhoud de conditie van uw veiligheidsschoene
· Zorg dat de veiligheidsschoenen minimaal een aantal uren per dag op een droge en donkere plaats worden gelucht, overeenkomstig met de uren die u in de schoenen heeft gewerkt
· Trek bij lange werkdagen meerdere malen andere sokken aan, welteverstaan schone sokken.
· Bij zeer intensief gebruik van de veiligheidsschoenen is het aan te raden een extra paar aan te schaffen, en de paren om en om te gebruiken.
· Volg de ontwikkeling op het gebied van voet- en beenbescherming, van Arbo-regelingen en in het bijzonder van uw eigen algemene lichamelijke gezondheid en veiligheid.

Voet- en beenbescherming in het kort

Bij de keuze van voet- en beenbeschermingsartikelen dienen aan de leverancier, de werkgever, de werknemer en het persoonlijk beschermingsmiddel de volgende eisen te worden gesteld:

De leverancier

· levert conform de Richtlijn
· draagt zorg voor een deskundige begeleiding
· verricht deskundig de voetmeting,
· beschikt over een gevarieerd assortiment,
· kan aanpassingen (laten) verrichten,
· waarborgt de kwaliteit van de producten.

De werkgever

· analyseert en evalueert de gevaren die niet met andere middelen te vermijden zijn,
· omschrijft de kenmerken van de persoonlijke beschermingsmiddelen,
· evalueert de beschikbaarheid van de persoonlijke beschermingsmiddelen ten opzichte van de eisen die op dit gebied worden gesteld
· vervangt deze bij gewijzigde omstandigheden of vult ze aan,
· stelt geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (gratis) beschikbaar,
· waarborgt (toezicht op) juist gebruik.

De werknemer

· is verplicht tot het dragen en/of gebruiken van de beschikbaar gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen,
· dient de persoonlijke beschermingsmiddelen schoon te houden,
· dient de gebruiksinformatie op te volgen.
De persoonlijke beschermingsmiddelen
· moeten voldoen aan de Warenwet,
· dienen zelf geen vergroot gevaar te vormen,
· moeten afgestemd zijn op de bestaande situatie op de werkple
· moeten passen bij de ergonomische eisen van de werkneme
· moeten voldoen aan de vereisten voor de gezondheidsbescherming van de werknemer
· dienen doelmatig op elkaar te zijn afgestemd.

Informatie

Alle verschillende meningen op de werkvloer over wat het juiste veiligheidsschoeisel is en welke andere persoonlijke beschermingsmiddelen geschikt zijn, kunnen beter worden gekanaliseerd. Er zijn genoeg aanknopingspunten aanwezig om een eigen richtlijn voor de sector podiumtechnologie op te stellen. Het lijkt me een prachtige uitdaging voor de VPT om met een info-brochure uit te komen. Er zijn genoeg aanwijzingen dat een technicus verplicht kan worden tot het dragen van veiligheidsschoenen, bijvoorbeeld van het type S1 NEN-EN 345 of S2 NEN-EN 345. Het is aan te bevelen dat Arbo-diensten en ministeries toegankelijker voor het publiek worden bij het verstrekken van informatie over regelgeving op het gebied van veiligheid en preventie. Ook voor de fabrikanten en leveranciers van veiligheidsschoenen is het van het grootste belang dat zij hun klanten goed en correct informeren.

Jan Jousma is technicus, decorontwerper en -bouwer