Op zoek naar de arbocoördinator 6, Johan van der Kooy, De Paardenkathedraal

Artikel: Succesvol Arbobeleid
Artikel: Goed Arbobeleid is geïntegreerd beleid
Artikel: De arbocoördinator: wil, weg en wet
Artikel: De taken van de arbocoördinator
Artikel: Taakverdeling in en om de organisatie
Artikel: Positie en opleidingen van arbocoördinatoren
Artikel: Arbo-opleiding en de praktijk van de podiumtechnicus
Serie: Op zoek naar de arbocoördinator 1, Rob Roos, Theater aan de Schie
Serie: Op zoek naar de arbocoördinator 2, Walter van Elteren, Theatercompagnie
Serie: Op zoek naar de arbocoördinator 3, Robert Vonkeman, Noord Nederlands Toneel
Serie: Op zoek naar de arbocoördinator 4, Ton Driessen, Wetten van Kepler
Serie: Op zoek naar de arbocoördinator 5, Chris Gorissen, Het Vervolg
Serie: Op zoek naar de arbocoördinator 6, Johan van der Kooy, De Paardenkathedraal
AanstellingskeuringArbobeleid in de organisatieArbocoördinator en preventiemedewerkerPlan van AanpakProductie risico inventarisatie & evaluatie (PRI&E)Risico inventarisatie & evaluatie (RI&E)Samenwerkende werkgeversVoorlichting en onderrichtWerkdruk

Uit: Arbo Nieuwsbrief, 26 januari 2002

Op zoek naar de arbocoördinator (6)

Arbo bij de Paardenkathedraal

Johan van der Kooy werd vier jaar geleden arbocoördinator bij de Paardenkathedraal. Sinds die tijd is er veel aandacht geweest voor arbo, er is budget voor gekomen en na de aanloopperiode waarin het beleid moest worden opgezet besteedt hij er nu gemiddeld slechts twee uur per week aan. Een positief geluid zou je zeggen. Maar er zit ook een andere kant aan het verhaal. Vooral de urenregistratie kost veel tijd en geld en heeft tot een manier van werken geleid met duidelijk ook minder positieve kanten. Al was het alleen maar dat er aanzienlijk minder budget is voor producties!

Het Utrechtse gezelschap heeft tien vaste medewerkers en twee gebouwen (kantoor en theater). Acteurs zijn in dienst per voorstellingsperiode. Arbo, vertelt Van der Kooy, is bij de Paardenkathedraal begonnen toen het Arbo Handboek verscheen. Er waren twee speerpunten: het ontwikkelen van een RI&E (voor de gebouwen), en het opzetten van een urenregistratie. Voor de de RI&E gebruikte hij het handboek en het resultaat werd getoetst door een arbodienst. Sinds die RI&E er ligt vereist dat minimale aandacht, meestal kleine puntjes in het tweewekelijks overleg. Het enige echt grote knelpunt is de urenregistratie.

Pak formulieren
Daarmee is hij indertijd simpel begonnen. “Schrijf je uren maar op”, was de boodschap aan de medewerkers. In de loop der jaren is een registratiesysteem ontwikkeld met de computer, waarvoor externe expertise is ingehuurd. De medewerkers zijn nu in twee groepen verdeeld: de reizenden en de niet-reizenden. Voor de laatste groep is registratie relatief eenvoudig (negen tot vijf), voor de eerste groep complex.
“De reizenden krijgen een pak formulieren mee waarop ze werktijden, rusttijden, pauzes etc. invullen. Die formulieren worden tweewekelijks ingeleverd en de gegevens worden verwerkt in het systeem zodat ze beschikbaar zijn bij eventuele controle. Evaluatie vindt tussentijds plaats om te zien of iedereen aan voldoende rust en nachtrust toekomt.”
De hele wet, zegt hij, is “allesbehalve glashelder” en in de contacten met collega’s stuit hij op grote interpretatieverschillen.
Mede daardoor kost het opzetten en bijhouden van de urenregistratie enorm veel tijd en geld. Binnen de Paardenkathedraal is de manier van werken er structureel door veranderd. Het aantal technici dat met de producties meereist is ten opzichte van enkele jaren geleden verdubbeld. Per speelplaats is er een extra bouwdag nodig. Dat is een aanslag op het budget. En in zijn algemeenheid wordt de hele productieplanning er door vertraagd.
“Omdat je alles vantevoren moet vastleggen, kun je veel minder flexibel werken, ook al zou iedereen dat willen. Je kunt niet meer aan het einde van de week met je team besluiten, ‘maandag gaan we de lampen schoonmaken’, want alles ligt vast. Niemand mag over zijn uren gaan.”

Taken verdeeld voor Productie RI&E
Voor de voorstelling Midsummernightsdream heeft de Paardenkathedraal voor de eerste keer ook een Productie Risico Inventarisatie & Evaluatie gemaakt. Hoe hebben ze dat aangepakt? Eerste Inspiciënt Jessica Heman: “We hebben de voorbeelden gebruikt van Muziektheater, Toneelgroep Amsterdam en het Handboek, en daar alle elementen uitgehaald die voor ons van toepassing waren. Daarna hebben we de taken verdeeld tussen de productieleider, de ontwerper en de techniek, want degene die het meest van een onderwerp weet kan er ook het beste over schrijven. Belangrijk is wel dat het geen pak papier wordt, want dan schiet het zijn doel voorbij.”

Het eindresultaat beslaat zes kantjes A4 en is verzameld en samengevoegd door de productieleiding. In de technische lijst staat vermeld dat er een Productie RI&E is en dat deze op verzoek aan de theaters wordt toegestuurd. De volgende stap zal zijn om deze PRI&E te evalueren en hem dan vermoedelijk standaard mee te sturen. Van der Kooy merkt hierover wel op dat de schouwburgen tegenwoordig van de gezelschappen een PRI&E verwachten, maar dat een aantal van hen zelfs op verzoek niet in staat is om aan te geven wie er namens het theater aanspreekbaar is voor de trekkenwand, het brandscherm, of het laden en lossen…
De Paardenkathedraal heeft bewust gekozen voor een Productie RI&E in de vorm van een uitgeschreven tekst. Jessica Heman: “Het gaat erom dat de knelpunten erin komen, dus je moet kritisch zijn wat je er wel en niet in zet.”

Is het bij de Paardenkathedraal geen probleem om een PRI&E te maken, gezien de reputatie dat er op het allerlaatste moment en zelfs tijdens de speelperiode nog van alles gewijzigd wordt? Jessica Heman: “Nee, dat probleem hebben we niet. Het tijdstip van de veranderingen sluit namelijk uit dat het hele grote veranderingen zijn. Je kan bijvoorbeeld niet het hele decor veranderen. Bovendien werken we met een klein team, en dan kun je gemakkelijk anticiperen. Ik zie een Productie RI&E net als een voorstelling, als iets wat in ontwikkeling is. Je hebt dat vantevoren in je hoofd, en dat groeit verder mee met de voorstelling.”

www.paardenkathedraal.nl

Jos van de Haterd