Bestuurlijke boetes Arbeidstijdenwet

Artikel: Bestuurlijke boetes i.v.m. de arbeidstijdenwet
Artikel: Arbeidstijdenwet: probleem van alle tijden
Document: Wettelijke arbeidstijdenregels Podiumkunsten
Document: Kinder- en jeugdarbeid aan strenge regels gebonden
Bestuurlijke boetes Arbeidstijdenwet

uit: Arbo Nieuwsbrief 17 mei 2003

Op dit moment kan de overheid overtredingen van de Arbeidstijdenwet alleen bestraffen via het strafrecht. Dat gaat nu veranderen. Het kabinet heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister De Geus, dat het mogelijk maakt overtredingen van de Arbeidstijdenwet in de toekomst direct te bestraffen met een bestuurlijke boete, die kan oplopen tot € 45.000,- per overtreding. Het wetsvoorstel moet nog door het parlement behandeld worden. Invoering duurt dus nog even.

Deze lichtere procedure kan leiden tot het vaker opleggen van financiële sancties. Een goede naleving van de wettelijke verplichtingen, met name het bijhouden van de tijdregistratie en de minimale rusttijden, kan dat voorkomen. De verplichting tot het schriftelijk bijhouden van de arbeidsuren is overigens ook van toepassing op kantoorpersoneel dat in bloktijden (van 9 tot 5) werkt.

Dat de boetes ook nu al flink kunnen oplopen blijkt uit de recente veroordeling van het pretpark Six Flags voor een reeks overtredingen van de Arbeidstijdenwet. Six Flags heeft van de politierechter een boete gekregen van €25.000,- voor het overtreden van de arbeidstijdenwet. De helft van de boete is voorwaardelijk. De rechter bepaalde dat het pretpark in 2001 in 90 gevallen mensen te lang heeft laten werken. Het gaat om jonge mensen die vooral in oktober van dat jaar moesten doorwerken. Volgens directeur Marcel Schonenberg van Six Flags was het park destijds volkomen overrompeld door de enorme toestroom van bezoekers. De planning is nu verbeterd, jonge seizoenmedewerkers hoeven niet meer over te werken.

bron: nieuwsbrief Werkgevers in de kunsten en omroep Flevoland