Op zoek naar de arbocoördinator 5, Chris Gorissen, Het Vervolg

Artikel: Succesvol Arbobeleid
Artikel: Goed Arbobeleid is geïntegreerd beleid
Artikel: De arbocoördinator: wil, weg en wet
Artikel: De taken van de arbocoördinator
Artikel: Taakverdeling in en om de organisatie
Artikel: Positie en opleidingen van arbocoördinatoren
Artikel: Arbo-opleiding en de praktijk van de podiumtechnicus
Serie: Op zoek naar de arbocoördinator 1, Rob Roos, Theater aan de Schie
Serie: Op zoek naar de arbocoördinator 2, Walter van Elteren, Theatercompagnie
Serie: Op zoek naar de arbocoördinator 3, Robert Vonkeman, Noord Nederlands Toneel
Serie: Op zoek naar de arbocoördinator 4, Ton Driessen, Wetten van Kepler
Serie: Op zoek naar de arbocoördinator 5, Chris Gorissen, Het Vervolg
Serie: Op zoek naar de arbocoördinator 6, Johan van der Kooy, De Paardenkathedraal
AanstellingskeuringArbobeleid in de organisatieArbocoördinator en preventiemedewerkerPlan van AanpakProductie risico inventarisatie & evaluatie (PRI&E)Risico inventarisatie & evaluatie (RI&E)Samenwerkende werkgeversVoorlichting en onderrichtWerkdruk

Uit: Arbo Nieuwsbrief, 11 januari 2002

Op zoek naar de arbocoördinator (5)

Chris Gorissen, Het Vervolg

Chris Gorissen is inspicient en arbocoördinator bij Het Vervolg in Maastricht, een gezelschap dat in het eigen Derlon Theater speelt en met een deel van de voorstellingen op tournee gaat. Gorissen spreekt zijn verbazing uit dat Het Vervolg een van de eersten schijnt te zijn met een Productie Risico Inventarisatie. Is Het Vervolg soms koploper op arbogebied?

Het Maastrichts Theaterensemble Het Vervolg maakt ongeveer vijf voorstellingen per seizoen die meestal zes weken in het eigen Derlon Theater staan en eventueel daarna enkele maanden op reis gaan. Het gezelschap heeft circa vijftien vaste medewerkers, waaronder vijf theatertechnici, en daar komen acteurs voor de verschillende voorstellingen nog bij. In de periode dat dit gesprek plaatsvindt is Chris Gorissen op reis met Eva Bonheur van ‘volksschrijver’ Herman Heijermans in de regie van Léon van der Sanden en met Mieneke Bakker als Eva Bonheur. Omdat Gorissen veel reist, deelt hij zijn arbotaken met een medewerker die het Derlon Theater als vaste werkplek heeft. Zo is er continuïteit en staat niemand er alleen voor.
Knelpunten signaleren

“Arbo is bij ons eenvoudig geregeld. Samen met mijn collega heb ik de taak knelpunten te signaleren. Wij geven die door aan de directie, en de directie onderneemt stappen om er wat aan te doen. Dat begint steeds beter te lopen, omdat het probleem altijd neergelegd wordt waar het thuishoort. Als wij bijvoorbeeld een ontwerp binnenkrijgen dat arbotechnisch niet klopt, dan signaleren wij dat, we dragen oplossingen aan, en leggen dat voor aan de directie. Die moet er wat mee doen. Wij hoeven daardoor niet in discussie met de ontwerper, dat is onze taak ook helemaal niet. Veel ontwerpers zien arbo eigenlijk nog steeds als hinderpaal! Vroeger stond je dan wel eens als een soort poltieman tegen een ontwerper te zeggen ‘dit kan niet of dat mag niet’. Dat geeft alleen maar scheve verhoudingen, want je moet toch nauw met hen samenwerken. De afspraak die we nu met de directie hebben werkt stukken beter.”

PRI&E gemaakt met artistiek leider
Arbo wordt bij Het Vervolg zeker niet als een lastige verplichting ervaren, maar eerder als iets wat ‘altijd van toepassing is’, zegt Chris Gorissen. “De Risico Inventarisatie voor het hele bedrijf is iets waar je steeds mee bezig blijft, en tegenwoordig hanteren we ook voor elke productie een checklist, gebaseerd op het Arbo Handboek. Daar maken we de RI&E per productie mee. In feite zijn wij altijd met arbo en veiligheid bezig, hoe eenvoudig een voorstelling ook is. Al heb je maar wat licht bij je, er moet toch een veiligheidsketting aan zitten. Ingehuurd materiaal controleren we. Wij zijn er altijd mee bezig en dat geldt voor het hele gezelschap inclusief de zakelijke en artistieke leiding. Wat dat betreft krijgen we bij Het Vervolg veel vrijheid en steun om arbo aan te pakken.”

De Productie Risico Inventarisatie voor Eva Bonheur heeft hij samen met de artistiek leider gemaakt. “Dat levert echt wat op”, zegt Gorissen, “je ontdekt dingen die je over het hoofd hebt gezien en het geeft extra betrokkenheid van de artistieke leiding. Wanneer die bij arbo betrokken is kan dat veel problemen voorkomen, want elke voorstelling begint uiteindelijk toch bij de artistieke leiding.”
Het enige waar ze bij Het Vervolg moeite mee hebben is de arbeidstijdenwet. “Vooral bij de grotere reisvoorstellingen blijft het schipperen”, zegt Gorissen. Om de problemen op te lossen wordt standaard gewerkt met twee ploegen, soms zelfs met drie. In het laatste geval zijn er twee ‘speelploegen’ die afwisselend de voorstellingen draaien, en een ‘bouwploeg’ die alle voorstellingen bouwt.

http://www.derlontheater.nl

Jos van de Haterd