Op zoek naar de arbocoördinator 4, Ton Driessen, Wetten van Kepler

Artikel: Succesvol Arbobeleid
Artikel: Goed Arbobeleid is geïntegreerd beleid
Artikel: De arbocoördinator: wil, weg en wet
Artikel: De taken van de arbocoördinator
Artikel: Taakverdeling in en om de organisatie
Artikel: Positie en opleidingen van arbocoördinatoren
Artikel: Arbo-opleiding en de praktijk van de podiumtechnicus
Serie: Op zoek naar de arbocoördinator 1, Rob Roos, Theater aan de Schie
Serie: Op zoek naar de arbocoördinator 2, Walter van Elteren, Theatercompagnie
Serie: Op zoek naar de arbocoördinator 3, Robert Vonkeman, Noord Nederlands Toneel
Serie: Op zoek naar de arbocoördinator 4, Ton Driessen, Wetten van Kepler
Serie: Op zoek naar de arbocoördinator 5, Chris Gorissen, Het Vervolg
Serie: Op zoek naar de arbocoördinator 6, Johan van der Kooy, De Paardenkathedraal
AanstellingskeuringArbobeleid in de organisatieArbocoördinator en preventiemedewerkerPlan van AanpakProductie risico inventarisatie & evaluatie (PRI&E)Risico inventarisatie & evaluatie (RI&E)Samenwerkende werkgeversVoorlichting en onderrichtWerkdruk

Uit: Arbo Nieuwsbrief, 22 december 2001

Op zoek naar de arbocoördinator (4)

‘Antigone’ van De Wetten van Kepler

De Wetten van Kepler is een theatergezelschap in ’s Hertogenbosch dat per seizoen drie producties maakt, samen goed voor zo’n 100 voorstellingen in kleine zalen en vlakke vloertheaters. Zakelijk leider Ton Driessen over arbo binnen zijn gezelschap.

Binnen de Wetten van Kepler is de arboverantwoordelijkheid gespreid. Ton Driessen zelf heeft het overzicht over het hele bedrijf, de productieleider draagt zorg voor arbo in de voorstellingen. Het bedrijf telt (ongeveer) zes medewerkers in vaste dienst, waaronder de acteurs en een productieleider. Afhankelijk van de voorstellingen staan er extra acteurs en technici op de loonlijst. Het aantal acteurs per voorstelling schommelt tussen de twee en de zes, terwijl er altijd twee technici meegaan, een voor het licht en een voor geluid. Daarmee hebben we direct het grootste knelpunt te pakken: de arbeidstijden van de technici.

“De technici draaien de voorstelling inclusief opbouw en afbouw en dat lukt niet altijd binnen de wettelijke normen. In de huidige speellijst van Antigone staan bijvoorbeeld twee voorstellingen in Groningen direct na een voorstelling in Someren (Brabant). Daarvoor moeten we extra technici inhuren, dat is lastig en erg duur. Maar we hebben het zelf zo verkocht en gepland, dus daar zullen we ook de lasten van moeten dragen. Eigenlijk is het vinden van goede mensen nog het grootste probleem. Voor het lopende seizoen is dat goed afgedekt, voor volgend seizoen streven we naar een technicus in vaste dienst. In zijn algemeenheid vind ik het een goede zaak dat die arbeidstijdenwet er is. Uiteindelijk werkt het voor iedereen het beste. En het is voor ons echt niet zo veel moeite, als je er maar vanaf het begin rekening mee houdt.”

Formaliteit
In de voorstellingen van de Wetten van Kepler zijn drie elementen belangrijk: tekst, muziek en dans. Dat betekent dat er meestal geen zware decors of ingewikkelde techniek meegaan. Grote decorstukken zouden niet alleen bij de podia, maar ook ook wat het transport betreft tot onmogelijke situaties leiden. Artistiek gezien wordt er dus rekening gehouden met de mogelijkheden en onmogelijkheden. In dat licht bezien is de verplichte Productie Risico Inventarisatie & Evaluatie niet veel meer dan een formaliteit.
“Wij houden vooraf rekening met gewichten en afmetingen, we gebruiken geen grote decors, en behalve licht en geluid kennen we geen speciale effecten. Bijzondere risico’s zijn er niet. Het maken van een Productie Risico Inventarisatie is wat mij betreft nog steeds een wat vage verplichting. Voor Antigone hebben we een PRI&E gemaakt op basis van de checklist in het Arbo Handboek, en die hebben we opgestuurd naar de theaters. Een formaliteit, het hele ding beslaat niet meer dan een half A4’tje. Het is wel zo dat de theaters er steeds meer naar vragen, die willen zich ook indekken, maar eerlijk gezegd vind ik die PRI&E voorlopig nog steeds een onding.”
Voor het bedrijf zelf is er uiteraard wel een Risico Inventarisatie & Evaluatie.

Zie ook www.wettenvankepler.nl

Jos van de Haterd