GESLAAGDE ONLINE DEMO SESSIES VOOR DE ‘PODIUMRIE’

Op donderdag 7 maart heeft stichting ArboPodium twee geslaagde online sessies gehouden voor gebruikers van de PodiumRie. Ruim 65 vertegenwoordigers van organisaties in de podiumsector en kunsteducatie- instellingen konden in een van de sessies hun vragen kwijt over het maken van een Arbo risico-inventarisatie en het gebruik van de nieuwe PodiumRIE (sinds januari 2024).

Xander ten Dolle, die een van de weinige kerndeskundigen is met kennis van de podiumsector, gaf eerst helder uitleg over het nut en het belang van het maken van een risico-inventarisatie en over de specifieke branche-RIE. Daarna nam hij de toehoorders stapsgewijs mee door het systeem en liet zien hoe de diverse onderdelen en thema’s kunnen worden doorlopen, hoe de risico’s worden bepaald en hoe de RI&E en het Plan van Aanpak kunnen worden afgerond en verspreid naar derden.

Peter van Eick (projectleider) sloot de sessies af met een dank aan de belangstellenden en de woorden dat stichting ArboPodium actiever dan in het verleden, informatie over Arbozaken in de podiumsector zal delen en organisaties te zullen helpen bij de ontwikkeling van hun Arbobeleid. Er zullen vaker (online) sessies worden georganiseerd.
De eerstvolgende sessie (over de PodiumRIE) zal medio mei zijn.

De sessies van vandaag zijn om privacy redenen niet opgenomen. Wel wordt overwogen om de presentatie apart op te nemen en op de eigen website te plaatsen.

Wilt u geïnformeerd worden vul dan het contactformulier in op de website www.arbopodium.nl , of stuur een bericht aan secretariaat@arbopodium.nl